Søknad for deltagelse i Sits sponsorprogram

Fyll ut skjemaet og last opp nødvendige vedlegg. Om du ønsker å vite mer om hva Sit og Frivillighetens Økonomiske Komité (FØK) vektlegger, se retningslinjer for Sits sponsorprogram.

Spørsmål? Se veiledning for søknad, eller kontakt [email protected].

Organisasjonen
Type organisasjon og dens virksomhet skal utdypes i søknadstekstens innledning.
Dersom organisasjonen ikke har et organisasjonsnummer, oppgi lederens mobilnummer.
Sponsorstøtte

Bank og kontoinformasjon


Personer i foreningen

Leder

Økonomiansvarlig / Kontaktperson for søknad


Medlemsinformasjon

Medlemsavgift

Forklar deres medlemsavgift her.

Medlemstall

Oppgi antall medlemmer som er studenter ved DMMH, BI, Høyskolen Kristiania, NTNU, eller jusstudiene som betaler en årlig medlemsavgift.

Last opp alle påkrevde vedlegg. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet. Kun vedlegg som PDF er tillatt.

Når du trykker Send søknad vil søknaden din bli sendt sammen med vedleggene. Du vil motta en kopi på din epost.