Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Søknad for deltagelse i Sits sponsorprogram

Fyll ut skjemaet og last opp alle nødvendige vedlegg. Om du ønsker å vite mer om hva Sit og Kulturstyret vektlegger i søknaden kan du lese Retningslinjer for Sits sponsorprogram og Veiledning for søknad.

Har du spørsmål vedrørende søknaden? Kontakt kulturstyret@velferdstinget.no.

Velg type organisasjon og ønsket sponsorbeløp
Organisasjonsdata
Personlig data: Leder
Personlig data: Økonomiansvarlig / Kontaktperson for søknad
Bank / Kontodata
Medlemsavgift
Forklar deres medlemsavgift her.
Medlemsdata per dags dato

Last opp alle påkrevde vedlegg. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.
Vennligst bekreft at du har lastet opp alt vi trenger for å behandle din søknad. Det gjør ingenting om du har flere dokumenter i samme fil.

[1] Type organisasjon og dens virksomhet skal utdypes i søknadstekstens innledning.
[2] Samfunnsengasjerte lag og livssynsorganisasjoner inkluderer politiske, religiøse, og etniske organisasjoner.
[3] Dersom organisasjonen ikke har et organisasjonsnummer, oppgi lederens fødselsnummer.
[4] Forklar i søknadsteksten.
[5] Oppgi antall medlemmer som er studenter ved DMMH, BI, Høyskolen Kristiania, NTNU, eller jusstudiene som betaler en årlig medlemsavgift.
[6] Medlemmer som ikke er studenter og ikke betaler medlemsavgift, som bl.a. Alumni, livstidsmedlemmer osv.

 
 

Når du trykker "Send søknad" vil søknaden din bli sendt sammen med vedleggene. Du vil motta en kopi av dette på din epost.