Hopp til innholdHopp til søk
  1. Hjem>
  2. Sit Labs

Sit Labs - pionerer i studentdrevet sosial endring

Vi transformerer studentengasjement til kraftfulle løsninger for sosial bærekraft.

Siden 2010 har det vært en bekymringsfull vekst i psykisk uhelse blant studenter og unge voksne. Det er en betydelig samfunnsutfordring – og et «wicked problem».

Wicked problem: Et problem som kjennetegnes av at de har en så høy grad av sosial kompleksitet at de er uløselige.

Om Sit Labs

Sit Labs har redefinert utfordringen med økende psykisk uhelse, til en mulighet for innovativ endring. SIt Labs startet som et prosjekt i i 2021, med støtte fra Kunnskapsdepartementet, men ble raskt etablert som en egen avdeling. Vi er ikke bare en tenketank; vi er en gjøre-tank. Våre studenter, håndplukket for deres mangfoldighet og unike perspektiver, er dedikerte til å adressere kjerneårsakene til ensomhet og dårlig livskvalitet hos deres jevnaldrende. Hos oss arbeider studentene som sosiale entreprenører.

Vår filosofi

Vi er inspirert av visdommen til Cormac Russell: "Spør hva som er sterkt, ikke hva som er galt, og bruk det sterke til å reparere det som er galt". Sit Labs anvender en styrkebasert tilnærming til å bygge relasjonell velferd. Det er vår ledestjerne, som lyser vei for studentene våre for å forme varige løsninger.

Vår metode

Vår unike pedagogikk er basert på velprøvde teorier og modeller som fremmer livskvalitet gjennom relasjonell velferd: - ABCD (Asset Based Community Development) - ABC (Act, Belong, Commit) - Mattering. Disse konseptene utgjør kjernen i vårt arbeid, hvor studenter får rom til å utforske, eksperimentere og skape endring.

Vår innvirkning

Aksepten for vårt arbeid taler for seg. Sit Labs har blitt anerkjent av både folkehelsemiljøet, Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet for sin innovative måte å skape folkehelseprosjekt. Vår innsats og tilnærming ble fremhevet i folkehelsemeldingen i 2023, og vi fortsetter å dele vår kunnskap gjennom taler og workshops, spredning av våre metoder og innsikter til et bredere samfunn.

Utvalgte prosjekt skapt av studenter i Sit Labs