Prosjekter

Nytt treningssenter

 

Sit skal bygge et nytt treningssenter for studentene i Elgesetergate 10 på til sammen 5000.

Sit har over flere år spart opp penger for å kunne bygge et nytt idrettssenter for studentene i Trondheim. Her vil studentene ha mulighet til å drive med egentrening i flotte frivekts- og kondisjonsarealer, delta på gruppetimer, løpe på løpebanen, spille squash og klatre i den nye klatreveggen som blir synlig utenfra. I tillegg til dette kommer det også et spennende serveringstilbud, innvendig sykkelparkering og egne arealer for studentfrivilligheten. Bygget vil også huse helse-og sosialfagsutdanningen på NTNU, slik at det vil bli et sambruksbygg mellom Sit og NTNU. 

Klatreveggen blir synlig utenfra gjennom store vinduer.

Ferdigstillelse avhengig av statsbudsjettet

I august begynner Sit videreutviklingen av prosjektet sammen med NTNU, Statsbygg og totalentreprenør Backe/Link. Byggestarten er avhengig av når Stortinget vedtar finansiering av NTNUs del av prosjektet. 

Det nye sambruksbygget skal være et levende bycampus og skal bidra til et bedre velferds- og idrettstilbud for trondheimstudentene.

Lykkepromille

 

Prosjekt lykkepromille har som mål å redusere andelen studenter som drikker for mye. Prosjektet skal også bidra til et trygt og inkluderende studiemiljø. For å nå disse målene samarbeider vi med studentforeninger som ønsker å gjøre noe med sin alkoholkultur. Vi tilbyr ressurser og kompetanse til foreningene, som selv setter i verk tiltak. Dette kan være kursing av faddere og frivillige studenter og utvikling/bedring av retningslinjer for alkoholbruk i organisasjonen.

Mer om Lykkepromilleprosjektet