Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Prosjekter

Treningssenter i Elgeseter gate

Trening, kafe, undervisning, forskning, og egne kontorarealer for studentforeningene. Alt dette skal inn i det planlagte nybygget i Elgeseter gate 10. Bygget skal huse helse- og sosialutdanningen på NTNU, og er i tråd med NTNUs visjon om et bycampus. Sit vil med dette utvide idrettstilbudet til studentene, og bidra til et levende og bynært campus. Beliggenheten og tilgjengeligheten gjør at det er midt i blinken for et nytt sentralt idretts- og aktivitetssenter i hjertet av campus. Integrering av trenings- og aktivitetsarealer i samme bygg med undervisningsarealer vil gi en mer effektiv og økonomisk drift. Nybygget vil inneholde et treningsstudio, gruppetreningssaler, idrettshall, klatrevegg, løpebane og squash-hall på til sammen 5000 m².  Det vil i tillegg bli utviklet arealer for studentfrivillighet og serverings- og møtested for hele bygget. Se animasjonsfilmen studenter har laget om hvordan de forestiller seg at bygget vil bli. 

Fire entreprenører har sammen med arkitektfirmaer nå lagt fram forslag til hvordan nybygget skal bli. Forslagene er er nå under evaluering i ulike arbeidsgrupper og evalueringsutvalg hvor også studenter er representert. Et av disse forslagene med tilhørende entreprenør og arkitekt velges i begynnelsen av mai. 

Bilde 1. Backe entreprenør og LINK arkitekter

Bilde 2. HENT entreprenør og Henning Larsen Architects

Bilde 3. Skanska entreprenør og Lusparken arkitekter

Bilde 4. Veidekke entreprenør og HUS og PKA arkitekter

 

Bygget vil stå klart i løpet av 2020. 

Lykkepromille

 

Prosjekt lykkepromille har som mål å redusere andelen studenter som drikker for mye. Prosjektet skal også bidra til et trygt og inkluderende studiemiljø. For å nå disse målene samarbeider vi med studentforeninger som ønsker å gjøre noe med sin alkoholkultur. Vi tilbyr ressurser og kompetanse til foreningene, som selv setter i verk tiltak. Dette kan være kursing av faddere og frivillige studenter og utvikling/bedring av retningslinjer for alkoholbruk i organisasjonen.

Hvis du har spørsmål så kontakt prosjektleder: maren.kronlund@sit.no