Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Organisasjonen vår

Sit skal bidra til at studentene trives i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og at flere ønsker å studere her.

Vår omsorg skal gi studentene muligheter for vekst og utvikling, og mestring i sin utdanning. Sit skal støtte frivillighetskulturen og utvikle attraktive velferdstilbud med varer og tjenester som studentene har behov for.

Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte og tett samarbeid med studenter og utdanningsinstitusjoner er grunnpilarene i vårt arbeid.

Årsregnskap 2016

PDF icon Konsernregnskap
PDF icon Årsberetning
PDF icon Revisors beretning


Organisering

Sit er organisert i tre utøvende enheter: Sit Bolig, Sit Kafe og Sit Velferd, i tillegg til administrative fellestjenester. Vi har også datterselskaper og tilknyttede selskaper.


Styre og ledelse

Styret er vårt øverste organ – her sitter representanter for studentene, utdanningsinstitusjonene og ansatte. Studentene styreleder og dermed stemmeflertall. Toppledelsen i Sit består av syv personer.


Samarbeidspartnere

Sit samarbeider med en rekke institusjoner og foreninger. Her er en oversikt over utdanningsinstitusjoner, studentforeninger og andre studentsamskipnader.


Styresaker

De fleste styresakene våre er åpne for innsyn.


Historien vår

Sit ble opprettet i 1948, men det hele startet i 1921.


Her finner du oss

Du finner oss på en rekke steder rundt om i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Kart over Sit i Trondheim
Kart over Sit i Gjøvik
Kart over Sit i Ålesund


Logo og bilder

Logoen vår «hånd i hånd» og bilder av ledelsen i høy oppløsning.


Miljø

Vi arbeider for et godt miljø innen områdene avfall, energi og gjenbruk.


Semesteravgift

Alle studenter i Norge må betale semesteravgift til sin studentsamskipnad. Sit har valgt å la studentene selv, via Velferdstinget, avgjøre hvordan pengene skal brukes. Velferdstinget foreslår også størrelsen på avgiften, og pengene brukes blant annet til:

  • Støtte til studentenes lag og foreninger
  • Studentidrett
  • Psykisk helsetjeneste
  • Refusjon av store helseutgifter
  • Rådgiving og mestringskurs

Les mer om semesteravgiften på Velferdstingets hjemmeside.