Historien vår

1921

Studentene i Trondheim er så misfornøyde med NTHs utsalg av skrivesaker og rekvisita at de oppretter et eget utsalg. Forretningen drives av og for studenter, og får navnet Tapir – siden det rimer så fint med «papir».

1948

Krigen er et ferskt minne, og studentene strømmer tilbake til studiestedene. Stortinget vedtar en lov som skal sikre studentenes velferd, kalt «Loven om studentsamskipnader». Tre måneder senere kommer det et eget reglement for Studentsamskipnaden i Trondheim. Semesteravgiften blir satt til ti kroner. Det er ca. 1000 studenter i byen, og trangt om plassen. Tyskerbrakker blir tatt i bruk som hybler, og offiserkasinoet på Singsaker blir omgjort til studenthjem. I kjelleren på hovedbygget på Gløshaugen blir det servert frokost. Dagens middag handler stort sett om fisk og poteter.

1950–59

De første årene drives Studentsamskipnaden som en interesseorganisasjon uten fast personale. I 1956 ansettes daglig leder, og den første studentbyen på Berg blir bygd. Studentsamskipnaden overtar også driften av Frokostkjelleren på NTH.

1960–69

Studentene ved Norges Lærerhøgskole blir medlemmer i 1960. Studentenes helsetjeneste blir etablert, og kantinevirksomheten utvides. Tomteområder anskaffes på Moholt, Steinan og Jakobsli. Berg og Moholt I (Hermann Krags vei) blir bygget ferdig.

1970–79

Det blir langt flere studenter i Trondheim utover 70-tallet – utdanning er ikke lenger forbeholdt overklassen. Studentene gifter seg, får barn og skaper nye behov: Barnehage og par- og familieleiligheter. Moholt barnehage står ferdig i 1971. Moholt II (Moholt allé) ferdigstilles i 1972. Frode Rinnans veg, Sverres gt. 8 og Jakobslivegen 55 blir også studentboliger. Studentene ved Trondheim ingeniørhøgskole blir medlemmer, og Tapir omdannes til en stiftelse under Samskipnaden.

1980–89

Nissekollen barnehage tas i bruk. Vi utvider med to nye kantiner på NTH, ved Trondheim ingeniørhøgskole og Trondheim økonomiske høgskole. Helsetjenesten samles på NTH, og vi bygger senere ut den psykososiale tjenesten. Moholt studentby utvides, Magnus den Godes gt. 2 blir studentbolig og utbyggingen av Steinan tar til. Studentbyene på Berg og Moholt får kabel-TV på hvert rom.

Det anskaffes EDB-anlegg til administrasjonen. Unit Reisebyrå AS overtas fra Studentsamskipnaden i Oslo. Sammen med Studentersamfundet i Trondhjem opprettes selskapet Mediastud AS med ansvar for Under Dusken og Studentradio'n.

1990–99

Studentene ved TØH, Dronning Mauds Minne, NKI-Ingeniørhøgskolen og Folkeuniversitetes Juridiske Studier blir medlemmer. Sosialtjeneste for studenter opprettes i samarbeid med Universitetet. Barnehagedriften bygges kraftig ut, med grunnlag i ny tilskuddsordning for studentbarnehager. Sit deltar i stiftelsen av den internasjonale studentfestivalen ISFIT. Dragvoll idrettssenter åpner, og Nedre Berg og Steinan studentbyer bygges ut.

2000–09

Sit tas i bruk som merkenavn. Sit Råd etableres som enhet – med kursing, rådgivning, helsestasjon og helsesøstre. Lerkendal studentby blir bygd, og utbyggingen av Nedre Singsakerslette starter. Antallet studenter i Trondheim nærmer seg 30 000, og stadig flere internasjonale studenter kommer til byen- ofte er det over 100 forskjellige nasjoner representert i Sirs studentbyer.

2010–15

Vi begynner å tilby kurs for studentorganisasjoner. BI blir knyttet til Sit. Berg studentby åpner i 2010, etter at gamle Berg ble revet og området fortettet. SiT Tapir bokhandel og forlag blir solgt til Akademika i 2011, mens trykkerivirksomheten selges til Fagtrykk og storkioskvirksomheten fusjoneres med Sit. I 2014 selges Sits 40 % aksjeandel i Akademika.Teknobyen studentboliger står klart til semesterstart i august 2011, og Lerkendal studentby er ferdig i 2013/14.

2016

Etter som NTNU fusjonerer med høgskolene i Ålesund og Gjøvik blir også samskipnadsvirksomhetene i Ålesund og Gjøvik slått sammen med Sit, og sammen blir vi Sit. Samtidig skifter Sit navn fra "SiT" til "Sit". I Ålesund begynte velferdsarbeidet for studenter da boligblokka sto ferdig i 1977. I Gjøvik kom studentsamskapnaden i Oppland på banen i 1985/86 ved å overta driften av det første studenthjemmet på Kopperud.