Tre vinnernavn kåret i Elgesetergate 10-konkurranse

Responsen på navnekonkurransen til det nye flerbruksbygget i Elgesetergate 10 har vært fantastisk. | Illustrasjon: LINK arkitektur
Responsen på navnekonkurransen til det nye flerbruksbygget i Elgesetergate 10 har vært fantastisk. | Illustrasjon: LINK arkitektur

Tre vinnernavn kåret i Elgesetergate 10-konkurranse

Etter en fantastisk respons på navnekonkurransen for nybygget i Elgesetergate 10, har navnejuryen nå kåret tre vinnere.

Det kom inn over 200 navneforslag i forbindelse med navnekonkurransen. Forslagene har vært varierte, kreative og godt begrunnet, og navnejuryen har hatt en utfordrende jobb å skulle velge bare tre vinnere.

Og vinnerene er...

Etter et spennende jurymøte med mange gode diskusjoner falt valget til slutt på disse tre forslagene:

  1. Hjertet
  2. Helgasetr
  3. Hippocampus

Forslaget som stikker av med førsteplassen er «Hjertet». Det kom inn flere variasjoner av dette navnet og til slutt var det både innsenderens begrunnelse og mulighetene med navnets enkelhet som gjorde det til vinnerforslaget.

–Hjertet favner all virksomhet i bygget; helse, omsorg og idrett – samtlige felt kan relateres til hjertet på hver sin måte. Navnet er beskrivende og utpeker seg samtidig som et spennende navn som kan tolkes på mange nivå, forteller juryen.

Andreplassen går til «Helgasetr». –Helgasetr er et godt historisk forankret navn, sier juryen. –Det er med på å ivareta historien til området, sier noe om byggets lokasjon og er enkelt å bruke i dagligtale.

Til slutt var det «Hippocampus»-forslaget som fikk tredjeplassen. –Navnet er meningsbærende og her kan vi trekke flere tråder til betydning. Hippocampus er blant annet viktig for både veifinning og hukommelse. Også er det et fantastisk morsomt ordspill, da!, mener juryen.

Flere navn videre i navneprosessen

Det er kommet inn svært mange gode og seriøse forslag til navneutvalget for Elgesetergate 10.

–Vi i juryen har hatt en vanskelig jobb og vi er imponert over kreativiteten og de gode begrunnelsene vi har mottatt, sier juryen. –Nå skulle det kåres tre hovedvinnere, men forslag som Eir, Rigmor Austgulen, E10, Vitalia og Godfoten var såpass gode at de fortjener hederlig omtale.

Navnekonkurransen har gitt utvalget mye inspirasjon og både vinnerforslagene og flere andre blir med i prosessen videre når byggets endelige navn skal bestemmes. Navnet på det nye flerbruksbygget i Elgesetergate 10 offentliggjøres til høsten når byggearbeidet starter.

Vinnerne er kontaktet på mail og vil få overlevert premie etter avtale.