Studenter spør

Illustrasjon: Studenter Spør | Marthe Skaara
Illustrasjon: Studenter Spør | Marthe Skaara

Studenter spør

Studenter spør er en gratis spørretjeneste utviklet av studentsamskipnadene i Norge.

På Studenter spør kan studenter spørre om hva som helst, fra hvor som helst, helt anonymt.

 

Veien til å stille spørsmål skal være kort

«Tjenesten ble skapt for å gjøre terskelen for å lufte bekymringer og spørsmål så lav som overhodet mulig. Vi vil gjøre kvalifisert helseinformasjon og råd tilgjengelig for alle studenter - helt gratis. Vi tror også at det å se hva andre lurer på kan gjøre at vi føler oss mindre alene.»

- studenterspor.no

Gjennom spørretjenesten får studentene kvalifisert informasjon, råd og veiledning om alt fra kjærlighetssorg og forelskelse, til kropp og seksuell helse, og til økonomi og studiemestring. Veien til å stille spørsmål og få svar på det du lurer på skal være så kort som mulig.

Sjekk ut Studenter Spør

Sammen når vi flere

Spørretjenesten er utviklet av samskipnaden i Oslo (SiO) og driftes av flere studentsamskipnader. Vi i Sit stiller med tre fagressurser: helsesykepleier Monica Brun Løkkeberg, rådgiver Maren Kronlund og psykolog Marte Dyrud Frydenlund. Sammen inngår de i et tverrfaglig team av rådgivere, psykologer, leger, tannleger, sosionomer, fysioterapeuter, helsesykepleiere og terapeuter.

Tjenesten legger til rette for at vi kan både dele og dra nytte av hverandres kompetanse, på tvers av samskipnader og studiebyer. Ikke bare vil våre ansatte kunne utvikle seg og lære, det vil først og fremst komme flere studenter til gode. Spørretjenesten legger til rette for at studenten selv får sette ord på sine utfordringer, tanker og følelser – for så å få kvalifisert helseinformasjon og råd fra en fagperson, før vedkommende så kan veiledes videre til helsetilbudene til hver enkelt studentsamskipnad.