Studentene mer fornøyde med Sit

Studentene mer fornøyde med Sit

Våre studenter er mer fornøyde med våre tjenester enn noen gang tidligere. Dette viser årets spørreundersøkelse.

På en skala fra 1 – 100 skårer Sit 71 poeng, ett poeng over fjorårets toppnotering.

Tilfredsheten med Sit har økt i alle studiebyene. I Ålesund er skåren også 71 poeng, mens studentene i Gjøvik er litt mindre fornøyde, med 68 poeng.

– Dette er svært gledelige resultater, vi er til for studentene og det er godt å høre at de blir mer fornøyde med jobben vi gjør, sier administrerende direktør Audhild Kvam i Sit.

Det er særlig kantinene som har blitt bedre. Her er det en framgang på 6 poeng. De gode resultatene kommer etter at utviklingsarbeid på mange områder i kantinene. Blant annet har det vært jobbet med ledelse, service, produkter, markedsføring og ikke minst så har NTNU stått bak oppussing av mange kantiner.

- Det er svært viktig at studentene er fornøyde med kantinene, for dette er tilbud mange studenter benytter hver dag, sier Kvam.

Undersøkelsen viser ellers at tilfredsheten med treningssentrene har gått ned med 2 poeng, noe som trolig henger sammen med at Idrettsbygget på Gløshaugen blir stengt for oppgradering.

Internasjonale studenter vurderer Sit jevnt over bedre enn de norske, med en tilfredshet på 75 poeng.

Det er 3000 studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund som har svart på spørreundersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen benyttes til forbedrings- og utviklingsarbeid i Sit.