Spørsmål og svar i forbindelse med boligsøknad

Spørsmål og svar i forbindelse med boligsøknad

En kontinuerlig oppdatert liste over spørsmål vi ofte får i forbindelse med boligsøknad og innflytting.

I disse dager er det mange som har søkt bolig hos Sit. Mange har spørsmål knyttet til søknaden sin og tildelingsreglementet. Her har vi besvart et utvalg spørsmål som ofte blir stilt:

 • Hvorfor er det ulike tildelingsregler hos de ulike samskipnadene?

  Svar: Det er studentene i Velferdstinget som bestemmer hvordan reglementet skal være i den enkelte samskipnaden. De tar utgangspunkt i en egen lov for samskipnader, men har så mulighet til å skreddersy ordningen for sin samskipnad.

 • Hvordan prioriteres søkere?

 • Svar: Søkerliste sorteres etter dato for komplett søknad. Det vil si: fra den dagen vi har fått all informasjonen vi trenger og har godkjent søknaden din.

 • I leiekontrakten min står det at jeg må være fulltidsstudent på et ordinært studium for å få bo hos Sit – hva betyr egentlig det?

  Svar: Fulltidsstudenter med normal studieprogresjon tilknyttet NTNU, DMMH, BI eller Folkeuniversitetet (jusstudiet) kan søke om bolig. Som fulltidsstudium regnes et studium som gir 60 studiepoeng over ett år på universitet- og/eller høgskolenivå opp til og med mastergrad. Realfagkurs og forkurs for ingeniørutdanningen ved NTNU gir også borett.

 • I leiekontrakten står det at det ikke er tillatt med husdyr - gjelder det for alle typer kjæledyr?
  Svar: Ja. Det er ikke tillatt med noen form for kjæledyr, inkludert gullfisker og undulater, 
  i Sits boliger. Det gjøres kun unntak for førerhunder og sertifiserte servicehunder.
 • På nettsidene er det oppgitt en pris på boligen min, og i kontrakten er det oppgitt en annen, og høyere, pris - hva skal dette bety?

  Svar: Hvert år, ved begynnelsen av en ny kontraktsperiode, oppjusteres husleien på Sits boliger, for å imøtekomme økte utgifter som kommer som en konsekvens av den generelle prisøkningen i samfunnet. I tråd med retningslinjene fra Velferdstinget, er det et tak på justering av husleien som ligger omtrent på linje med den generelle prisøkningen i samfunnet. Den årlige justeringen trer i kraft før 21. juli, mens nettsidene viser dagens husleie. Får du leiekontrakt med start 21. juli eller senere, har denne oppjustert husleie. Får du leiekontrakt med start før 21. juli, betaler du dagens husleie frem til 20. juli og ny oppjustert husleie fra 21. juli.

 • Jeg trenger familiebolig, fordi jeg har barn – har jeg ingen sjanse til å få bolig gjennom Sit?

  Svar: Jo, ikke bare har du sjanse - søker du før 15. mai er du garantert en av våre 2-roms familieleiligheter på Moholt studentby! Så sant du har barn og kvalifiserer til familiebolig. Følgende kan søke:

  a) Enslig student eller studentpar med daglig omsorg for barn eller som venter barn i kommende semester.
  b) Par hvor den ene er student, med daglig omsorg for barn, eller som venter barn.
  c) Enslig student med delt omsorg for barn.
  d) Studentpar med samværsrett med barn.
  e) Enslig student med samværsrett for barn.
  f) Par uten barn der begge er studenter (ingen garanti).
  g) Par uten barn der den ene er student (ingen garanti).

  Du kan også få barnehageplass gjennom Sit

 • Jeg tar forkurs eller realfagkurs på NTNU – kan jeg få tilbud om bolig gjennom Sit?

  Svar: Ja.

 •  Jeg er stipendiat eller tar annen utdanning som er høyere enn mastergrad – kan jeg få tilbud om bolig gjennom Sit?

  Svar: I perioder med tomgang vil andre enn de som er søknadsberettigede kunne leie bolig gjennom Sit også. Ta kontakt hvis dette gjelder deg.

 • Jeg er ny student i Trondheim til høsten – hvor tidlig kan jeg få flytte inn?

  Svar: Tidligste mulige kontraktstart for studenter som begynner studier i Trondheim til høsten er 1. juli.