Stengte og åpne Sit-tjenester:

Les mer | Closed and open Sit services: Read more

Sit med 2 millioner i tiltakspakke for studentfrivilligheten

Studentfrivilligheten er en betydningsfull og stor del av veldig mange studenters liv og det er viktig for Sit at dette kan fortsette når vi endelig er tilbake til hverdagen igjen. | Foto: Sit
Studentfrivilligheten er en betydningsfull og stor del av veldig mange studenters liv og det er viktig for Sit at dette kan fortsette når vi endelig er tilbake til hverdagen igjen. | Foto: Sit

Sit med 2 millioner i tiltakspakke for studentfrivilligheten

Sit oppretter støtteordning på 2 millioner til studentorganisasjoner som taper penger på grunn av koronaviruset.

Sit har i samarbeid med Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim etablert en støtteordning for å bistå studentfrivillige organisasjoner og lag. Tiltakspakken som nå opprettes er til for studentlag og -foreninger som vil komme, eller allerede har kommet i vanskelige økonomiske situasjoner på grunn av koronakrisen. Det settes av 2 millioner kroner for å finansiere ordningen.

Flere studentorganisasjoner og linjeforening har blant annet måtte avlyse arrangementer hvor de nå taper inntekter, men sitter igjen med utgifter.

-Dette kommer til å være veldig viktig for oss studentene, da studentforeningene og frivilligheten er det som bidrar mest til en sosial og aktiv studenthverdag og som gjør studiemiljøet så godt, sier Nina Salvesen, leder i Velferdstinget.

Studentfrivilligheten er bekymret

-Flere studenter har allerede vært i kontakt med oss og Velferdstinget og ytret uro og bekymringer rundt økonomiske tap som følge av den pågående pandemien, sier administrerende direktør Audhild Kvam i Sit.

-Vi må være med på å berolige og trygge studentene våre og dette er et viktig tiltak for å sikre ro i en ellers uklar og urolig tid, mener Kvam.

Studentfrivilligheten er en betydningsfull og stor del av veldig mange studenters liv og det er viktig for Sit at dette kan fortsette når vi endelig er tilbake til hverdagen igjen.

Søknadsfrist 1. mai

Sammen med Velferdstinget oppretter Sit en gruppe som skal behandle, prioritere og avgjøre innkomne søknader. Søknadsfristen er 1. mai 2020 og studentene kan allerede nå søke om støtte.

Søk om støtte!

Søknadene vil blant annet prioriteres etter disse kriteriene:

  • Organisasjonen er fullstendig studentdrevet
  • Kunne dokumentere økonomisk tap
  • Lag og foreninger som står i fare for avvikling skal prioriteres
  • Dersom foreningen din står i fare for å avvikles før søknadsfristen 01. mai kan du sende en ekstraordinær søknad og vi vil hastebehandle denne