Sit lanserer Trivselsfondet: 2 millioner kroner til studiestart

Foto: Frøy E. Hamstad
Foto: Frøy E. Hamstad

Sit lanserer Trivselsfondet: 2 millioner kroner til studiestart

Sit har gjennom sommerprosjektet Sit Labs nettopp lansert Trivselsfondet, et tiltak som skal økonomisk styrke studentinitiativ i studiestarten. 

2 millioner til årets studiestart

Trivselsfondet er rettet mot å støtte flere og bedre sosiale tilbud under årets studiestart i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. 2 millioner kroner som skal deles ut til organisasjoner som jobber for studentene for å kunne legge til rette for en så god start på semesteret og studietiden som mulig. Fondet ble opprettet av et team av studentinnovatører i Sit Labs.

Sit Labs

Sit Labs er et satsingsprosjekt av Sit som ble skapt etter Kunnskapsdepartementets utfordring til Studentsamskipnadene om å styrke studentene i koronapandemien. De har ansatt over 30 studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund fra forskjellige bakgrunner og studieprogram, og studentene har fått frie tøyler til å skape nye muligheter, eller bygge videre på prosjekter som allerede eksisterer. Sit Labs støtter og bidrar i utviklingen av studentdrevne prosjekter med fokus på sosialt entreprenørskap og studentinnovasjon, med mål om å gjøre livet i studentbyene enda mer givende enn det er i dag.  Det er her ideen om Trivselsfondet ble født.

Trivselsfondet – lavterskel å søke om midler

Det er få formelle begrensninger på hvem som kan søke og til hva fra Trivselsfondet, og det er heller ikke et formelt tak på hvor mye det er mulig å søke på. Fondet ønsker å støtte både små og store tiltak som skal bidra til å gjøre studiestarten lettere for studentene, og målsetningen er å tildele alle de økonomiske midlene fondet besitter innen studiestart. Og arbeidet stoppes ikke før fondet er tømt.

Foto: Frøy E. Hamstad

Av og for studenter

Initiativet om et trivselsfond kom fra studentansatte i Sit Labs mandag 28. juni, og samme ettermiddag ble idéen tildelt 2 millioner kroner fra de innvilgede midlene fra Regjeringen. Arbeidet med å få fondet på bena startet umiddelbart, og ikke mange dagene senere var det annonsert og formidlet til over 200 studentorganisasjoner. I og med at dette er et tiltak som er skapt av studenter, for studenter, er det studentinnovatørene selv som vil administrere og behandle søknadene som kommer inn, og hvor midlene vil gå. De har alle bred erfaring fra studentfrivilligheten, og har kjennskap til hvor det ofte er pressende på å få hjelp til å gjennomføre aktiviteter og tiltak. Ønsket er å kunne bidra der hvor det trengs mest.

Dersom du lurer på om tilbudet gjelder deg eller trenger veiledning til søknaden så er det bare å ta kontakt med Trivselfondet. Dersom du allerede har en søknad klar, så kan du sende inn din søknad i skjemaet under: 

Søk om støtte