Sit investerer 300 millioner i treningssenter

Det skal bli plass til 2000 trenende studenter i det nye bygget.
Det skal bli plass til 2000 trenende studenter i det nye bygget.

Sit investerer 300 millioner i treningssenter

Styret i Sit har besluttet å investere 300 millioner kroner i nytt treningssenter i Elgeseter gate 10.

Sit skal eie 1/3 av bygget, som er et sambruksbygg med helse- og sosialutdanningen på NTNU.

-Nå venter vi bare på at regjeringen foreslår å bevilge statens andel i prosjektet når statsbudsjettet for 2019 legges fram, sier administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam.

Et sambruksbygg på 19 000 kvadratmeter

Elgeseter gate 10 blir et sambruksbygg for utdanning og forskning for helse og sosialfag, treningstilbud, sosiale møteplasser og servering samt arealer for studentfrivilligheten. Bygget blir på om lag 19.000 kvadratmeter. Målet er å skape en attraktiv, åpen og levende campus som skal være tilgjengelig store deler av døgnet.

Helse- og sosialutdanningen har stort behov for treningsarealer i undervisning og forskning. NTNU og Sit vil til sammen har spare 1000 kvadratmeter gjennom sambruken av treningsarealer i bygget. De fleste av studentene ønsker å trene etter undervisning og kjernetiden i treningssenteret blir fra ettermiddag til stengetid.

Til daglig vil 2000 studenter, 200 ansatte og 2000 trenende ha tilhold i bygget. 

Dobbelt så stort som Portalen

Det nye treningsarealet blir over dobbelt så stort som Portalen og av kostnaden på 300 millioner kroner vil Sit legge inn halvparten gjennom oppsparte penger og den andre halvpart blir lånt.

Forventningene til det nye bygget er store hos studentene, som i dag har behov for økt treningskapasitet i området rundt Gløshaugen. Behovet vil forsterkes når flere studenter skal samles til et bynært campusområde. 

-Vi er skuffet over at bygget ikke kom med på statsbudsjettet for 2018, men har forståelse for de prioriteringene som er tatt. Våre forventninger om bevilgning på høstens statsbudsjett (2019) er nå skyhøye, sier styreleder i Sit Nicholas Christiansen.