Se video fra webinar

Video: Study Trondheim
Video: Study Trondheim

Se video fra webinar

Se opptak fra: Webinar - studenter og livskvalitet, som ble avholdt fredag 12. februar kl 09 - 11

Hva vet vi egentlig om hvordan det oppleves å være student?

Gjennom tradisjonelle surveyundersøkelser som Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) har vi god kjennskap til hvor mange av studentene våre som sliter. Det vi derimot vet mindre om er hva det er som gjør at de har det bra, trives, mestrer og opplever mening.

Dersom du ikke hadde mulighet til å delta på webinaret, kan du nå se et opptak: