Rene sentre, så klart!

Når du blir medlem hos oss signerer du også våre regler for anti-doping. Sammen tar vi et standpunkt mot doping.
Når du blir medlem hos oss signerer du også våre regler for anti-doping. Sammen tar vi et standpunkt mot doping.

Rene sentre, så klart!

Dopingfrie treningssentre er de beste treningssentrene – uten tvil.

Vi er stolt samarbeidspartner med Antidoping Norge sitt Rent Senter-program og mener at dopingfrie treningssentre er de beste treningssentrene. Som medlem hos Sit Idrett har du, sammen med oss, valgt å ta et tydelig standpunkt mot doping.

Ren trening er trygg trening

For noen kan doping virke fristende. Det er viktig å huske at de negative sidene ved doping rammer mennesker svært ulikt og er vanskelig å forutse. Mange rammes av både fysiske, psykiske og sosiale bivirkninger som en følge av doping. Den tryggeste treninga du gjør er gjort upåvirket av doping – både kort- og langsiktig.

Kunnskap for bedre valg

Vi oppfordrer alle medlemmene våre til å gjennomføre Rent Senter sitt e-læringsprogram. Her lærer du mer om helsekonsekvensene av dopingbruk, risiko ved bruk av kosttilskudd og hvilke regler som gjelder på sentrene og i samfunnet ellers.

Gå inn på Rent Senter sine nettsider og logg deg inn med senterkode JO33O. E-læringskurset er helt gratis og du får diplom når du har gjennomført.

God trening!