Nytt tilbud om selvtesting for studenter

Slik ser det nye selvtestingsutstyret ut. Det vil være plassert ut på toaletter og der vil du også finne informasjon om hvordan testingen utføres. Bjørn Tore Hals/Sit
Slik ser det nye selvtestingsutstyret ut. Det vil være plassert ut på toaletter og der vil du også finne informasjon om hvordan testingen utføres. Bjørn Tore Hals/Sit

Nytt tilbud om selvtesting for studenter

Studenter ved Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) får nå mulighet til å selvteste seg for kjønnssykdommer. Dette er en del av et pilotprosjekt som går frem til jul og tar sikte på å gjøre testing mer tilgjengelig for studenter.

Hver uke legger vi i Sit ut omtrent 100 avtaler til helsestasjon ved Gløshaugen legesenter, hvor det kun utføres tester. Disse avtalene blir raskt fullbooket, ofte samme dag.

– Vi har sett en enorm etterspørsel etter tester, og med dette nye tilbudet om selvtesting håper vi å møte studentenes behov enda bedre, sier helsesykepleier Monica Brun Løkkeberg i Sit.

Dobler kapasiteten

Med selvtesttilbudet håper vi å doble kapasiteten fra 400 til 800 tester per måned. Smittetallene blant studenter er stabile med en positiv rate på ca 10-12 prosent av de testede. 

Selvteststasjonene vil være plassert på DMMH og på studentsenteret på Gløshaugen. Det er verdt å merke seg at dette tilbudet er helt gratis for deg som student. 

 Målet med piloten er ikke bare å øke tilgjengeligheten av tester, men også å skape en kultur der regelmessig testing blir normen blant studenter, sier Løkkeberg.

Prosjektet vil vare frem til jul, da legene som behandler positive prøvesvar vil evaluere arbeidsmengden. Dersom dette viser seg å være overkommelig, håper vi  å fortsette prosjektet etter jul.

Viktig for felleskapet

Å teste seg er viktig av flere grunner. Ubehandlet gonoré og klamydia kan føre til alvorlige komplikasjoner som infertilitet, betennelser og i sjeldne tilfeller sepsis.

– Vi kan ikke understreke nok hvor viktig det er å teste seg. Det handler om den enkeltes helse, men også om å ta ansvar for fellesskapet. Hver enkelt kan også bidra til å redusere spredningen av seksuelt overførbare infeksjoner ved å bruke kondom. Vi har kjennskap til at kondombruken i studentmassen er svært lav, sier Løkkeberg.

Det er også avgjørende å teste seg for å unngå unødvendig bruk av antibiotika. Gonorébakterien har vist seg å utvikle resistens mot antibiotika, noe som kan komplisere fremtidig behandling.

Vi oppfordrer derfor studenter til å benytte seg av tilbudet og teste seg regelmessig. Det er en enkel handling som kan bidra til bedre helse for den enkelte og redusere smittespredning i studentmiljøet.

For deg som lurer på andre testmuligheter i Trondheim: Studenter under 21 år kan teste seg hos HFU (Helsestasjon for ungdom), fastlege eller venerisk poliklinikk. All testing skal være gratis.