Nye Sit-tjenester som følge av koronasituasjonen

Foto: Sit
Foto: Sit

Nye Sit-tjenester som følge av koronasituasjonen

Utendørs trening, mestringsgrupper på zoom og økonomisk rådgiver er noen av tjenestene som nå utvikles.

Koronasituasjonen har ført til endringer i studentenes hverdag. Behovene er annerledes enn for bare kort tid siden. Som følge av dette utvider Sit tjenestetilbudet sitt på flere områder.

Tiltakene svarer på behov som ble avdekket i en undersøkelse gjennomført av TNAnalyse for Sit like før påske.

Samtidig utvikles det tilbud som gjør det mulig å treffes i sosiale sammenhenger eller for samtaler og trening gjennom fysiske møter.

Utvikling av treningstilbudet

Flere online treningstilbud har blitt satt opp, i tillegg til løpetimer og utendørs PT-tilbud. Utendørs konsepter som treningstimer med instruktør og styrketimer er under utvikling. Etter stengingen av våre treningssentre, ble en større andel av studentene mer passive og mange savner treningsrutinene sine.

Sikre studieprogresjon

Etablering av mestringsgrupper på zoom skal sørge for at studentene får råd og støtte til å opprettholde god studieprogresjon. I samarbeid med NTNU, settes opp mastergrupper som skal hjelpe masterstudenter med å komme gjennom siste del av studiene. Veldig mange sliter med å strukturere og mestre studiehverdagen sin.

Økonomisk rådgiving

En stor del av studentene opplever en forverret økonomisk situasjon og dette medfører bekymringer. Vi ønsker å etablere en digital, økonomisk rådgivningstjeneste i samarbeid med økonomistudenter.

Særlige tiltak mot internasjonale studenter

Flere internasjonale studenter isolerer seg hjemme, og det rettes nå særlig fokus mot denne gruppen. Sit ser på mulighetene for å gjennomføre sosiale aktiviteter i mindre grupper og vi har etablert en oppsøkende patrulje som tar kontakt for en uformell prat med studentene. Det legges vekt på at kommunikasjon nå blir tospråklig og at flere tilbud utvikles på engelsk.