Nye millioner skal gjøre det enda litt bedre å være student i Trondheim

Foto: Sit | Nils Heldal
Foto: Sit | Nils Heldal

Nye millioner skal gjøre det enda litt bedre å være student i Trondheim

Vi er allerede i gang med utvikling av nye sosiale tiltak og møteplasser i Trondheim. Se hva vi har tenkt å bruke pengene fra Kunnskapsdepartementet på!

Er du en av mange som har kjent på at den seigliva pandemien har gjort studietiden utfordrende de siste to årene? Digital undervisning, avlyste fadderuker og nedstengte campuser har gjort det ganske stusselig å være student. Men nå skal det bli bra igjen! Kunnskapsdepartementet har nemlig bevilget 9,6 millioner til Sit for å utvikle og igangsette en rekke sosiale og faglige tiltak og aktiviteter. Hurra! Disse kronene skal vi bruke godt for å gjøre det enda litt triveligere å være student her i fine Trondheim.

Dette skal vi bruke pengene på

De 9,6 millionene vi har fått bevilget skal fordeles på våre tre studiebyer: Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Pengene fordeles jevnt over sosiale møteplasser, studentfrivilligheten og psykiske helsetilbud.

Vi er allerede godt i gang med planleggingen av en rekke sosiale tiltak og opprettelse av nye sosiale møteplasser i Trondheim. Sammen med studentene vil vi finne ut hvilke tiltak og aktiviteter det er størst etterspørsel og behov for akkurat nå.

«Disse pengemidlene gjør det mulig for oss å skape mange gode tilbud som bidrar til en fin og trygg studenthverdag, og å være der for studentene som trenger ekstra støtte og hjelp. Dette gir oss muligheten til å styrke de samtale- og kurstilbudene vi allerede har og samtidig utvide tilbudene der studentene skaper gode møteplasser og aktiviteter for andre studenter. Vi har sterk tro på at studenter er de beste til å skape tilbud for andre studenter. Vi har engasjert en gjeng fantastiske studenter som av hele sitt hjerte ønsker å gjøre studiebyene gode og inkluderende for alle studenter.»

- Marianne Ingeborg Karlsen, avdelingsleder i Sit Råd

 

Sosiale møteplasser

I Trondheim har vi fått åpnet Drivhuset – en ny møteplass i sentrum. Dette betyr at vi har tre studentsentre i byen, som er åpne for alle studenter. Vi har også etablert og videreført den digitale møteplassen DIGGiLOUNGE.

Midlene vi har fått vil brukes til videre drift og utvikling av møteplasser og kaféer, i tillegg til markedsføring av alle våre sosiale tilbud.

Foto: Sit | Nils Heldal

Drivhuset har allerede blitt veldig populært blant studentene.

 

Studentfrivilligheten

Den største bolken av midlene er satt av til studentfrivilligheten, der linjeforeninger og studentorganisasjoner kan søke om økonomiske midler for å igangsette aktiviteter de mener vil komme studentene til gode. Foreninger kan søke om støtte via Velferdstinget sine sider.

Søk støtte

«Jeg vil virkelig skryte av studentfrivilligheten i alle de tre studiebyene våre. Det er så mye bra som skjer – der studenter skaper gode rom og masse tilbud til medstudenter. Frivilligheten har høyt fokus på det å være inkluderende og få med alle. Vi vet hvor viktig studentfrivilligheten er for veldig mange. Det er her de får venner, det er her de får en meningsfull hobby ved siden av studiet, og det er her mange studenter får gjort en innsats for andre enn seg selv.»

- Marianne Ingeborg Karlsen, avdelingsleder i Sit Råd

Foto: Sit | Nils Heldal

Psykisk helsehjelp

I kjølvannet av pandemien har vi sett at flere studenter har psykiske plager. Under pandemien kjente faktisk 50% av studentene som svarte på SHoTen at de kjente på ensomhet. Dette mener vi i Sit det er veldig viktig å gjøre noe med.

Tiltaksmidlene har gitt oss mulighet til å forsterke og utvide lavterskeltilbudene til Sit med flere mestringskurs og samtalegrupper, samtaler med rådgiver og helsesykepleier, og ikke minst terapitilbudet for studenter som sliter med milde til moderate psykiske plager. Vi har allerede lansert tilbudet Snakk med en student, der du kan komme og snakke med en annen student om det du har på hjertet.

Videre vil pengene gå til bomiljøtiltak, arrangementer i regi av Velferd, og IME-tiltak.

 

Vi er her for deg

Det aller viktigste for oss i Sit er at du som student skal kjenne til tilbudene du har gjennom oss og benytte dem når du har behov for det. Vit også at dersom du kjenner på ensomhet eller andre utfordringer, så er vi her for deg. Vi har studentverter på de ulike møteplassene som er vert nettopp fordi de ønsker å bli kjent med deg.

Foto: Sit | Nils Heldal