Nye millioner skal gjøre det enda litt bedre å være student i Ålesund

Foto: Sit | Nils Heldal
Foto: Sit | Nils Heldal

Nye millioner skal gjøre det enda litt bedre å være student i Ålesund

Vi er allerede i gang med utvikling av nye sosiale tiltak og møteplasser i Ålesund. Se hva vi har tenkt å bruke pengene fra Kunnskapsdepartementet på!

Er du en av mange som har kjent på at den seigliva pandemien har gjort studietiden utfordrende de siste to årene? Digital undervisning, avlyste fadderuker og nedstengte campuser har gjort det ganske stusselig å være student. Men nå skal det bli bra igjen! Kunnskapsdepartementet har nemlig bevilget 9,6 millioner til Sit for å utvikle og igangsette en rekke sosiale og faglige tiltak og aktiviteter. Hurra! Disse kronene skal vi bruke godt for å gjøre det enda litt triveligere å være student her i fine Ålesund.

 

Dette skal vi bruke pengene på

De 9,6 millionene vi har fått bevilget skal fordeles på våre tre studiebyer: Ålesund, Trondheim og Gjøvik. Pengene fordeles jevnt over sosiale møteplasser, studentfrivilligheten og psykiske helsetilbud.

I Ålesund satser vi på mye studentdrevne aktiviteter. Blant annet ble det nylig avholdt et kajakk kurs, og vi har studenter som driver turgruppe. Snart skal alle studentene inviteres i svømmehallen. Det blir mye spennende som skjer fremover!

«Disse pengemidlene gjør det mulig for oss å skape mange gode tilbud som bidrar til en fin og trygg studenthverdag, og å være der for studentene som trenger ekstra støtte og hjelp. Dette gir oss muligheten til å styrke de samtale- og kurstilbudene vi allerede har og samtidig utvide tilbudene der studentene skaper gode møteplasser og aktiviteter for andre studenter. Vi har sterk tro på at studenter er de beste til å skape tilbud for andre studenter. Vi har engasjert en gjeng fantastiske studenter som av hele sitt hjerte ønsker å gjøre studiebyene gode og inkluderende for alle studenter.»

- Marianne Ingeborg Karlsen, avdelingsleder i Sit Råd

 

Sosiale møteplasser

I Ålesund skal deler av midlene gå til arrangementer og utstyr i Banken. Vi har også etablert og videreført den digitale møteplassen DIGGiLOUNGE.

Midlene vi har fått vil brukes til videre drift og utvikling av studentenes møteplasser og kaféer, i tillegg til markedsføring av alle våre sosiale tilbud.

Foto: Sit | Nils Heldal

DIGGiLOUNGE har blitt svært godt tatt imot av studentene.

 

Studentfrivilligheten

Den største bolken av midlene er satt av til studentfrivilligheten, der linjeforeninger og studentorganisasjoner kan søke om økonomiske midler for å igangsette aktiviteter de mener vil komme studentene til gode. Foreninger kan søke om støtte via Velferdstinget sine sider.

Søk støtte

«Jeg vil virkelig skryte av studentfrivilligheten i alle de tre studiebyene våre. Det er så mye bra som skjer – der studenter skaper gode rom og masse tilbud til medstudenter. Frivilligheten har høyt fokus på det å være inkluderende og få med alle. Vi vet hvor viktig studentfrivilligheten er for veldig mange. Det er her de får venner, det er her de får en meningsfull hobby ved siden av studiet, og det er her mange studenter får gjort en innsats for andre enn seg selv.»

- Marianne Ingeborg Karlsen, avdelingsleder i Sit Råd

 

Psykisk helsehjelp

I kjølvannet av pandemien har vi sett at flere studenter har psykiske plager. Under pandemien kjente faktisk 50% av studentene som svarte på SHoTen at de kjente på ensomhet. Dette mener vi i Sit det er veldig viktig å gjøre noe med.

Tiltaksmidlene har gitt oss mulighet til å forsterke og utvide lavterskeltilbudene til Sit med flere mestringskurs og samtalegrupper, samtaler med rådgiver og helsesykepleier, og ikke minst terapitilbudet for studenter som sliter med milde til moderate psykiske plager.

 

Vi er her for deg

Foto: Sit | Nils Heldal

Det aller viktigste for oss i Sit er at du som student skal kjenne til tilbudene du har gjennom oss og benytte dem når du har behov for det. Vit også at dersom du kjenner på ensomhet eller andre utfordringer, så er vi her for deg. Vi har studentverter på de ulike møteplassene som er vert nettopp fordi de ønsker å bli kjent med deg.