Nå skal studentenes helse og trivsel i hele landet kartlegges

Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje koronaåret? SHoT-undersøkelsen sendes ut og vil gi svar på studentenes behov og opplevelse av studiehverdagen. | Foto: Shutterstock / Jacob Lund
Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje koronaåret? SHoT-undersøkelsen sendes ut og vil gi svar på studentenes behov og opplevelse av studiehverdagen. | Foto: Shutterstock / Jacob Lund

Nå skal studentenes helse og trivsel i hele landet kartlegges

Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje koronaåret? Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, og 8. februar sendes undersøkelsen på ny ut til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet.

Undersøkelsen er den største, norske undersøkelsen om studenters helse og trivsel, og kanskje også internasjonalt.

 -Det har stor samfunnsverdi å få innsikt i hvordan studentene har det, og å se utviklingen innenfor helse, psykisk helse, trivsel og flere tema fra da vi startet med SHoT-undersøkelsen i 2010, sier Kari Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Viktige svar om studentenes behov

Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning

- Formålet med SHoT er å kartlegge utviklingen i studentenes helse- og trivselsituasjon. Undersøkelsen er med på å gi oss svar på studentenes behov og opplevelse av studiehverdagen, sier Lønning.

Tema i SHoT-undersøkelsen 2022 er

 • Forhold på studiestedet
 • Studieferdigheter
 • Sosiale forhold
 • Bolig
 • Økonomi
 • Trivsel og livskvalitet
 • Fysisk og psykisk helse
 • Rusmidler
 • Søvn
 • Suicidalitet og selvskading
 • Mobbing og seksuell trakassering

I tillegg bli studentene spurt om digital undervisning og koronarelaterte tema.

Inkluderer flere grupper

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO. 
- Nytt i 2022 er at også studenter over 35 år er inkludert i undersøkelsen. Fra og med fjorårets tilleggsundersøkelse er studenter ved landets fagskoler inkludert som en egen gruppe, forteller Lønning.  

Tidligere undersøkelsesrapporter er tilgjengelige på www.studenthelse.no

Talspersoner og styringsgruppe for Studentens helse- og trivselsundersøkelse