Husk å fornye leiekontrakten din

TD
TD

Husk å fornye leiekontrakten din

Alle som bor hos Sit og som ønsker å bo videre også til høsten må fornye leiekontraktene sine innen 28. februar hvert år. Du må  være i rute med alle betalinger for å få fornyet kontrakt.

Alle våre leiekontrakter slutter 20.07. 2020, og du må søke allerede nå dersom du ønsker å bo hos oss også neste studieår.
Du søker om ny leiekontrakt på Sits hybelsider - "min side".

Søknadsfrist og frist for å betale eventuelle utestående fordringer er 28. februar 2020. Søknader fra leietakere med forfalte utestående fordringer behandles ikke.

Skal man legge ved noen dokumentasjon med søknaden?
I noen tilfeller er det nødvendig å dokumentere studiesituasjonen for å få godkjent søknaden.

Bor du på hybel eller 1-roms og svarer JA på alle spørsmålene under er alt i orden, du tilfredsstiller kravene, og SKAL IKKE LASTE OPP noen dokumentasjon:

  • Er du tatt opp på et ordinært fulltidsstudium på en utdanningsinstitusjon tilknyttet Sit?
  • Har du fått godkjent minimum 30 studiepoeng kalenderåret 2019? Var høsten 2019 ditt første semester som student, er kravet 15 studiepoeng.
  • Er studieåret 2020/2021 innenfor normert studietid for ditt studium?
  • Har du per i dag bodd hos Sit i mindre enn 4 år?

Svarer du NEI på ett eller flere av spørsmålene er du ikke direkte søkerberettiget, men er allikevel velkommen som søker, jf tildelingsreglementet § 1 (2) og § 6 (5). Last da opp et håndskrevet eller trykt dokument som inneholder:

  • En kortfattet forklaring på din studiesituasjon
  • Plan for videre studier
  • Eventuell årsak til forsinkelse

Laster du ikke opp en beskrivelse av studiesituasjonen innen søknadsfristen 28. februar regner vi dette som bekreftelse på at du er direkte søkerberettiget, som om du svarte JA på de 4 spørsmålene over. I løpet av våren gjennomfører vi stikkprøver for å bekrefte at søkere er søkerberettiget.

Søker du om fornyet kontrakt på 2-roms eller større:
For at vi skal kunne behandle søknaden din må du laste opp 2 skjermbilder fra Studweb:

  1. «studier» (skjermbildet viser hvilket studium du er tatt opp til og varigheten). Husk at navnet ditt må være synlig på skjermbildet
  2. «resultater» eller «opplysninger til lånekassen» (skjermbildet viser hvor mange studiepoeng du fikk godkjent for kalenderåret 2019. Karakterene dine vises på «resultater», men ikke på «opplysninger til lånekassen»). Husk at navnet ditt må være synlig på skjermbildet

Ønsker du at din samboer skal være kontraktsinnehaver for neste kontrakt?

Prosedyre for bytte av hovedleietaker må da være gjennomført før søknadsfristen 28. februar. Send snarest e-post til bolig@sit.no for å få tilsendt prosedyre.

Er du usikker på om du ønsker å bo videre?

Er du usikker på om du vil bo hos oss etter den 20. juli anbefaler vi at du søker om ny kontrakt. For eksempel: Jeg ønsker bare å bo til 5. august. Hva gjør jeg? Signer ny kontrakt, si opp innen 5. juni.

Har du søkt om bytte til en annen studentbolig gjennom Sit?

Du må fremdeles fornye kontrakten din. Vi kan ikke garantere at du vil få tilbud om annen bolig før din nåværende kontrakt går ut.