Mer til tenner – resten må du ordne selv

Mer til tenner – resten må du ordne selv

Fra 1. mai i år ble helserefusjonsordningen, slik du kjenner den i dag, avviklet.

Helserefusjonsordningen avvikles – tannhelserefusjonen utbedres

Den 6. april ble det vedtatt av Velferdstinget (VT) at dagens helserefusjonsordning skal avvikles. Den tidligere løsningen hvor du kunne søke om økonomisk støtte utover det som folketrygda og andre etater er forpliktet å gi, er blitt erstattet av ei mer omfattende refusjonsordning for tannhelse.

I følge VT er hensikten med den nye refusjonsmodellen å kunne støtte studenter som er økonomisk utsatt på grunn av store tannhelseutgifter. Utgifter i forbindelse med tannhelse blir gjerne dyrere enn ordinære helseutgifter og derfor er det viktig å styrke dette tilbudet.

Refusjonen av tannhelsesjekk opprettholdes. Dette for å oppfordre studenter til å besøke tannlegen regelmessig.