Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Mer til tenner – resten må du ordne selv

Fra 1. mai i år ble helserefusjonsordningen, slik du kjenner den i dag, avviklet.

Helserefusjonsordningen avvikles – tannhelserefusjonen utbedres

Den 6. april ble det vedtatt av Velferdstinget (VT) at dagens helserefusjonsordning skal avvikles. Den tidligere løsningen hvor du kunne søke om økonomisk støtte utover det som folketrygda og andre etater er forpliktet å gi, er blitt erstattet av ei mer omfattende refusjonsordning for tannhelse.

I følge VT er hensikten med den nye refusjonsmodellen å kunne støtte studenter som er økonomisk utsatt på grunn av store tannhelseutgifter. Utgifter i forbindelse med tannhelse blir gjerne dyrere enn ordinære helseutgifter og derfor er det viktig å styrke dette tilbudet.

Helseutgifter fra og med 1. januar 2017 til og med 31. april 2017 vil dekkes etter gammel ordning. Refusjonen av tannhelsesjekk opprettholdes. Dette for å oppfordre studenter til å besøke tannlegen regelmessig.

Med den nye tannhelserefusjonen kan du søke om så mye i støtte:

 • Tannhelsesjekk, hvor du kan få refundert opptil 250 kroner
 • Egenandelen utover tannhelsesjekk vil fortsette å være 2000 kroner 
 • Fra 2000 kroner opptil 10 000 kroner dekker Sit 75 % av beløpet
 • Ved spesielle omstendigheter kan det også søkes om behandlingsstøtte for høyere beløp

Behandlinger som dekkes av tannhelserefusjonen:

 • 250 kroner av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår 
 • Behandling for tannsykdom
 • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner
 • Fyllinger
 • Rotfylling
 • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog

Behandlinger som ikke dekkes av tannhelserefusjonen:

 • Kosmetiske behandlinger
 • Behandling i utlandet, med unntaket av behandling gjort på norske tannlegekontor i utlandet
 • Transport eller reise

Les mer om hvordan og når du kan søke HER!