Ledig stilling: Direktør for forretningsutvikling og digitalisering

Ledelse – strategisk utvikling – IT
Ledelse – strategisk utvikling – IT

Ledig stilling: Direktør for forretningsutvikling og digitalisering

Vi søker en leder som er kommersielt anlagt, og som evner å bruke IT- og digitaliseringskunnskap til å sikre økt kunde- og forretningsverdi. 

Vi skaper rom for meningsfulle studentliv

Sit er Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund og har ansvar for studentvelferden til om lag 46 000 studenter. Sit er en virksomhet med 320 ansatte og har en omsetning på 620 millioner NOK per år. I samarbeid med studentene utvikler vi attraktive tilbud og tjenester som trening, boliger, servering, barnehager og rådgivnings- og helsetjenester. I tillegg er vi en viktig næringsaktør og partner i utviklingen av campus i de tre studiebyene.

Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene er viktige grunnpilarer i vårt arbeid.

Sit er i en sterk strategisk utvikling og har derfor en meget spennenende framtid i møte.

Direktør forretningsutvikling og digitalisering

Sit jobber hver dag med å skape rom for meningsfulle studentliv og vår omsorg skal bidra til studentenes trivsel i alle våre studiebyer. Utvikling av vårt tjenestetilbud gjennom utforskning av nye konsepter og videreutvikling av dagens tjenester er en del av vår strategi. Økende digitalisering av våre tjenester krever stadig mer kompetanse og kapasitet. Det er behov for en tett kobling mellom forretnings-, og tjenesteutvikling og digital forretningsutvikling. Til en nyopprettet stilling skal vi nå rekruttere en sentral leder som skal lede området «Forretningsutvikling og digitalisering». Vi søker en leder som er kommersielt anlagt, og som evner å bruke IT- og digitaliseringskunnskap til å sikre økt kunde- og forretningsverdi. Stillingen inngår i øverste ledelse og rapporterer til administrerende direktør.

Ansvarsområde

 • Ledelse av enheten «Forretningsutvikling og digitalisering». Dette er en lederstilling som vil ha et overordnet ansvar for et område som består av forretningsutvikling, analyse, digitalisering og teknologiutvikling, IT drift og IT sikkerhet
 • Utvikle en strategisk og markedsorientert enhet med bred kompetanse og kapasitet innen forretningsutvikling, digitalisering og digital transformasjon
 • Helhetlig tjenesteutvikling med utgangspunkt i studentens behov, med bruk av teknologi og data som integrerte drivkrefter i utviklingsarbeidet
 • Sørge for en tett kobling mellom forretningsutvikling og digitalisering på tvers av virksomhetsområdene i Sit og bidra til økt kunde- og forretningsverdi
 • Overordnet ansvar for virksomhetsarkitektur, porteføljestyring, IT drift og -sikkerhet

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse, budsjett og resultatansvar
 • Initiere, lede og sikre implementering av strategiske digitaliseringsprosjekter
 • Lede den teknologiske utviklingen der Sit er en av attraktiv aktør som bidrar til økt studentvelferd
 • Være en proaktiv forretningspartner for virksomhetsområdene i Sit
 • Del av øverste ledelse i Sit

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, gjerne masternivå
 • Faglig kompetanse og praktisk erfaring innen digital forretningsutvikling
 • Erfaring med større endringsprosesser, organisatorisk og/eller teknologisk
 • Kjennskap til og erfaring med smidig utvikling og arbeidsmetodikk
 • God kompetanse innen prosess- og prosjektledelse med dokumenterbare resultater fra å implementere og realisere gevinster
 • Erfaring med anskaffelser, forvaltning av leverandører og oppfølging av leveranseavtaler
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Tydelig, motiverende og involverende lederstil
 • Utadvendt og dyktig til å bygge nettverk og relasjoner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • En positiv lagspiller og pådriver for utvikling og forbedring
 • Strategisk og markedsorientert kombinert med høy gjennomføringsevne
 • Analytisk og god forretningsmessig forståelse

Vi tilbyr

 • En sentral og utfordrende lederstilling med interessante og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og utviklingsorientert miljø
 • Sammen med studentene sette mål og retning for utviklingen av velferdsordningene for studentene
 • Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved Eilif Solem tlf. 992 20 202, eller Jan Gunnar Storli tlf. 924 12 800.

Henvendelser til Search House behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver innledende fase.

Søknadsfrist: 22.08.2021

Arbeidssted: Trondheim

Søk på stillingen