Koronaepidemien har gjort studentlivet mer krevende

Foto: Helene Mariussen
Foto: Helene Mariussen

Koronaepidemien har gjort studentlivet mer krevende

3 av 4 studenter mener livet har blitt mer krevende etter at koronaepidemien nådde Norge. En fjerdedel mener livet har blitt mye mer krevende.

Flere forhold har blitt vanskeligere. Det er krevende å studere effektivt hjemme, og studentene savner det sosiale livet. De savner også struktur i hverdagen, muligheter til å trene, og de er bekymret for økonomien.

Dette viser en spørreundersøkelse gjennomført av TNanalyse for Sit.

Hjemmestudier oppleves som mer krevende, det er vanskelig å bruke nok tid på studiene, og effektiviteten går ned. De viktigste årsakene er mangel på struktur, konsentrasjon og motivasjon.

Mange studenter savner å møte venner og sosiale sammenkomster. I tillegg savnes treningsrutinene og andre rutiner som gir struktur i hverdagen. Mange savner også de fysiske forelesningene.

En tredel av studentene har fått forverret økonomi. Studenter med barn, eller som er permittert, har i størst grad fått forverret økonomi. 23 % sier at den økonomiske situasjonen har blitt bedre, trolig i stor grad som følge av at de har mindre utgifter, samt at noen jobber mer enn før.

- Denne undersøkelsen viser at studentene nå har utfordringer som både lærestedene og samskipnadene bør ta tak i, sier administrerende direktør Audhild Kvam i Sit. Hun er særlig bekymret for at studentene mister progresjon og kvalitet i studiene sine.

Ønske om nye tjenester fra samskipnaden

Studentene ønsker nye digitale tjenester fra samskipnaden sin i denne situasjonen, blant annet digital treningsveiledning og digitale treff med film og lignende. Videre ønsker de råd om matlaging, levering av mat hjemme, rådgivnings- og samtaletilbud og økonomisk rådgivning.

- Sit vil nå utvikle nye tjenester for å møte disse studentbehovene, sier Kvam. Vi har allerede utviklet noen nye digitale tjenester og arbeider hardt for å presentere nye tjenester løpende, sier hun.

Internasjonale studenter har større utfordringer

Internasjonale studenter føler i større grad enn norske på problemer som følge av kansellerte planer, og de opplever en generell uhygge rundt situasjonen. De er også mer plaget av ensomhetsfølelse enn de norske, og de økonomiske forholdene har i større grad blitt forverret.

Psykiske plager

Sammenlignet med tidligere helse- og trivselsundersøkelser synes det ikke som at andelen med betydelige eller store symptomplager på angst og depresjon har økt blant de norske studentene. Men blant de internasjonale studentene har det vært en økning i slike plager.

Ikke bare negativt

De aller fleste studentene opplever også forhold som har vært positive, blant annet bedre kontakt med familien, generelt bedre tid og at de får drevet mer med andre positive aktiviteter. Studentene rapporterer likevel i relativt stor grad at «stressfølelsen» i hverdagen er forverret.

Undersøkelsen ble gjennomført før påske blant 3300 studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Les hele rapporten her