Kenneth K. Stange og Monja L. Jakobsen valgt inn i Sit-styret!

Kenneth K. Stange og Monja L. Jakobsen er valgt inn som studentrepresentanter i Sit-styret. | Foto: Emilie Faarup Storvik, Velferdstinget
Kenneth K. Stange og Monja L. Jakobsen er valgt inn som studentrepresentanter i Sit-styret. | Foto: Emilie Faarup Storvik, Velferdstinget

Kenneth K. Stange og Monja L. Jakobsen valgt inn i Sit-styret!

Kenneth og Monja er valgt inn som studentrepresentanter i Sit-styret. Begge ønsker å ha fokus på hvordan Sit kan tilrettelegge for god psykisk helse blant studenter.  

Kenneth K. Stange tar et årsstudium i bedriftsøkonomi på BI. Kenneth har lenge engasjert seg i studentfrivillighet og -politikk. Han har opparbeidet seg god kunnskap om studentenes velferdspolitikk gjennom sine verv som politisk nestleder og leder av Velferdstinget. Han har også vært en av pådriverne til «En Psykt Vanlig Uke» – et studentinitiativ hvor målet er å bidra til økt oppmerksomhet rundt psykisk helse blant studenter, samt senke terskelen for å prate om det. Det er ønsket om å forbedre studentenes psykiske helse samt arbeidsmiljøet for ansatte i Sit, Kenneth nevner som motivasjon for å søke seg inn i styret.

- Jeg ønsker å gjøre en forskjell for studentene. Jeg ønsker å fokusere på god psykisk helse og et godt arbeidsmiljø, både hos studentene og de ansatte i Sit.

Monja L. Jakobsen studerer til å bli grunnskolelærer for første til syvende trinn, hvor hun tar en master i matematikkdidaktikk. Monja har hatt en rekke verv igjennom studietiden sin og karakteriserer seg som over gjennomsnittet engasjert i studentfrivilligheten. Hun fant sin tilhørighet i idretten og har det siste året vært leder for studentenes største idrettslag, NTNUI. Hun er opptatt av studentenes psykiske helse, og mener at det å legge til rette for forebyggende tiltak kan utgjøre en stor forskjell og være med på å bedre mange studenters studiehverdag.

- Jeg vil bidra til studentenes sin helse gjennom å bedre hverdagen deres. Psykisk helse er viktig for meg. Det å legge til rette for forebyggende tiltak. Sit har en stor rolle i studentenes hverdag. Derfor ønsker jeg å bidra.

Sit gleder seg til å ønske Kenneth og Monja hjertelig velkommen til styret og se hvordan de vil sette sine spor på studenthistorien!