Karen Mjør og Jørgen Sunnvoll valgt inn i Sit-styret

Karen Mjør og Jørgen Sunnvoll er valgt inn som studentrepresentanter i Sit-styret. | Foto: Sofie Carlsen Bergstrøm, Sit
Karen Mjør og Jørgen Sunnvoll er valgt inn som studentrepresentanter i Sit-styret. | Foto: Sofie Carlsen Bergstrøm, Sit

Karen Mjør og Jørgen Sunnvoll valgt inn i Sit-styret

Etter et valg med mange dyktige kandidater, falt valget til slutt på Karen og Jørgen.

Karen Mjør tar lektorutdanning i samfunnsfag og er for tiden leder av Studentersamfundet. Karen har hatt en rekke verv gjennom studietiden sin og har vært aktiv i både UKA, Norsk Målungdom og på Samfundet. Motivasjonen for å stille til valg var å jobbe for at studentene i alle Sits 3 studiebyer skal ha gode rammer som legger til rette for en trygg og fin studietid

-Om jeg blir valgt som representant i Sit-styret vil jeg legge mitt fulle engasjement i å lage et best mulig velferdstilbud for alle studenter tilknyttet Sit, sa Mjør i sitt kandidatskjema.

Jørgen Sunnvoll studerer for å bli lektor i matematikk og fysikk. Jørgen har lenge engasjert seg i studentfrivillighet og -politikk og har blant annet organisatorisk nestleder i Velferdstinget samt satt i arbeidsutvalget deres og satt i styret til Naborevyen. Det er ønsket om å jobbe for at Sit skal kunne fortsette med å finne flere gode løsninger for alle studenter som trenger det nå, Jørgen nevner som motivasjon for å søke seg inn i styret.

-Det er enormt mye som skjer i Sit for tiden både på kort og lang sikt, sa Sunnvoll i sitt kandidatskjema. -Vi har pågående byggeprosjekter i alle våre tre byer, og NTNU sin campusutvikling påvirker hvor Sit skal ha alle tilbudene sine, og ikke minst hva som skal tilbys. I tillegg til dette står vi midt i en pandemi, som også har påvirket all form for virksomhet.

Sit gleder seg til å ønske Karen og Jørgen hjertelig velkommen til styret og se hvordan de vil sette sine spor på studenthistorien!