I dag er Sundebygget offisielt åpnet!

Foto: Sit | Øystein Hermstad
Foto: Sit | Øystein Hermstad

I dag er Sundebygget offisielt åpnet!

Sammen med Sunde, NTNU og Ålesund kommune, har Sit reist et bygg for studentene i Ålesund. Bygget har fått navnet Sundebygget, og er studentenes eget hus midt på NTNUs campus i Ålesund.  

Med pomp og prakt, taler, musikalske innslag, god mat og god stemning, ble Sundebygget offisielt åpnet i dag, 25.08.2022. 

En merkedag for regionen og for studentene i Ålesund 

— Dette er en merkedag for regionen og for studentene ved universitetet i Ålesund, sa Ole-Markus Simonsen, leder for studentparlamentet i Ålesund.

Foto: Sit | Anna Bjerkli

Det første spadetaket ble tatt allerede i januar 2021. Sundebygget er utviklet i samspill med den nye områdeplanen for campus, som har som mål å skape en selvstendig og levende campus. Bygget rommer tre etasjer rettet mot studentaktiviteter, samt fem etasjer med studentboliger. 

— Å skape et bygg som gir rom for et rikt og meningsfullt studentliv har vært viktig for oss, fortalte Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit. Sundebygget skal være et “levende bygg” hvor studietidens beste minner skapes. Derfor har studentene selv fått være med på å påvirke utformingen av det nye bygget, og legge til rette for innhold som bidrar til aktivitet og sosialisering, også utover vanlig studietid. 

Foto: Sit | Anna Bjerkli

Tett samarbeid mellom Sunde, SIT, NTNU og Ålesund Kommune 

Sundebygget har blitt realisert gjennom et nært og godt samarbeid mellom Sunde, SIT, NTNU og Ålesund kommune.  

— For prosjektgruppen har det hele tiden vært viktig at det nye studentbygget skal ligge i nær tilknytning til universitetet, og være et naturlig samlingspunkt for studenter, arbeids- og næringsliv og akademia, forklarte Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund.  

Foto: Sit | Anna Bjerkli

Med Sundebygget har Ålesund fått et viktig bidrag til å gjøre seg attraktiv som universitetsby. Næringslivet på Sunnmøre er i stadig utvikling, og et godt universitetsmiljø er viktig for å sikre en god rekruttering. 

— I dag er jeg både glad og stolt. Glad for at studentene i Ålesund har fått sitt eget studentbygg, og stolt over at dette er noe som vi i Sunde har vært med på å realisere. Jeg håper at Sundebygget blir et viktig bidrag som for alvor plasserer Ålesund på kartet som en attraktiv universitetsby, sa Karl Johan Sunde.