Hvordan har du det, egentlig?

Hvordan har du det, egentlig?

Bli med på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018.

Studentundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene SiO, Sammen og SiT, utført av Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen skal kartlegge studentenes helse og trivsel i hele landet, i tillegg til norske studenter i utlandet.

Les mer om undersøkelsen og delta her.