Hva sier studentene om oss?

Øystein Eugene Hermstad
Øystein Eugene Hermstad

Hva sier studentene om oss?

I fjor høst ba vi dere pent om å bruke noen minutter på å gi oss tilbakemelding på jobben vi gjør for dere. Resultatene er klare, hodet vårt ligger på blokka, og her er en liten oppsummering av det dere kunne fortelle oss.

Dere som bor i studentboligene våre er stort sett fornøyde med oss, og det er flott!

På treningsfronten har vi hatt en gledelig medlemsvekst på rundt 4 000 medlemmer fra 2021 til 2022. Denne veksten gjør at vi til tider har fulle hus spesielt på Gløshaugen og på Portalen, noe dere også har merket. Med åpning av Helgasetr i 2024 håper vi at enda flere studenter ønsker å trene hos oss og vi kan tilby et enda bedre treningstilbud i et av Norges beste treningssentre.

Psykisk helse-tilbudet vårt er godt, men dere synes det er for lang ventetid. Her har vi prøvd å gjøre noen grep for å gjøre det enklere for dere å komme frem til riktig type tilbud, og vi håper litt av frustrasjonen dere opplever her kanskje allerede er forbedret.

Kantinene våre har litt nedgang, mens dere fortsatt fornøyde med kaffebarene. Her ser det ut til at dere har litt å utsette på tilbud og priser, men at dere er får god service og setter pris på de ansatte.

Og jevnt over ser vi at dere synes møtene mellom oss og dere, altså mellom oss som jobber i Sit og dere som studerer her, er gode opplevelser, og det er vi stolte og glade for! Så ser vi også at vi har et stykke å gå når det gjelder kvalitet og pris på noen av produktene våre, og det skal vi jobbe med – det lover vi.

Alt i alt var det mye god lesing i årets undersøkelse, men også mye vi må lære av og forbedre oss på. Noe nedgang på en del ting er forventet, i lys av situasjonen i verden med økte priser, dyr strøm og slikt, mens andre ting krever at vi bretter opp ermene og gjør en innsats for å bli bedre. Og det lover vi å gjøre!