Høy tillit og godt omdømme i studiebyene

Sit har et godt omdømme i alle tre studiebyer. | Foto: Marius Rua
Sit har et godt omdømme i alle tre studiebyer. | Foto: Marius Rua

Høy tillit og godt omdømme i studiebyene

Sit har godt omdømme og høy tillit i alle tre studiebyer, ifølge tall fra en ny omdømmeundersøkelse.

Sits overordnede omdømme er godt og sammenlignet med nasjonale referansetall, privat og offentlig, gjør organisasjonen det bra på målingen.

Godt omdømme og høy tillit

På en skala fra 0-100 skårer Sit 70 poeng blant politikere, 68 poeng blant befolkningen og 62 poeng blant NTNU-ansatte. Snittet for norske virksomheter er 50 poeng og 47 poeng for offentlige virksomheter. Organisasjonen skårer også høyt på tillits-spørsmålene i undersøkelsen.

Siste kvartal i 2019 gjennomførte Sit en omdømmeundersøkelse av organisasjonen blant NTNU-ansatte, kommunepolitikere og befolkningen ellers. Undersøkelsen kartlegger Sits omdømme i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og er gjort i samarbeid med tnanalyse.

–Det er motiverende å se tall som tyder på at Sit har et bra omdømme blant viktige samarbeidspartnere og interessenter, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit. –Vi ser også at det er noen lokale forskjeller og disse tallene gir oss en god pekepinn på hvor vi bør jobbe mer med synliggjøring og samarbeid fremover.

Svakere resultater i Ålesund og Gjøvik

Blant befolkningen er det klare forskjeller mellom Sits tre studiebyer. Kjennskapen til Sit er naturligvis høyere i Trondheim hvor organisasjonen har hatt virksomhet siden 1948. Det er også her Sits omdømme blant befolkningen er høyest med 70 poeng.

Sit overtok studentsamskipnadsansvaret for Ålesund og Gjøvik i 2016 i forbindelse med NTNUs fusjon og kjennskapen til organisasjonen er lavere i disse byene. Selv om omdømmeskåren til Sit er lavere i Gjøvik og Ålesund, henholdsvis 66 og 60 poeng, vurderes skårene som gode omdømmeskårer.