Gjennomfører SHoT-tilleggsundersøkelse i 2021

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. | Foto: Sit
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. | Foto: Sit

Gjennomfører SHoT-tilleggsundersøkelse i 2021

I forbindelse med den pågående pandemien gjennomfører Sit, studentsamskipnadene SiO og sammen samt Folkehelseinstituttet en forenklet SHoT-undersøkelse.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomfører i 2021 en tilleggsundersøkelse ett år før hovedundersøkelse i 2022. Undersøkelsen sendes ut til studentene 1. mars, og vil gå over en periode på tre uker. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra samskipnadene SiO, Sammen og Sit.

-Det har vært et annerledes år for alle, og studentlivet har vært preget av digital undervisning, stengte campus, nedskalerte introduksjonsuker og sosial distansering. Etter et stort ønske fra flere aktører gjennomfører vi en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien, sier Lønning. -Vi ønsker med denne tilleggsundersøkelsen å fange opp hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon er ett år etter koronapandemien ble konstatert her i Norge. Data fra denne undersøkelsen vil kunne styrke kunnskapen vi har om studentene våre og gi både samskipnader og utdanningsinstitusjoner et grunnlag for målrettede tiltak. Vi ønsker å presentere funnene fra undersøkelsen før sommeren i 2021.

-For Samskipnadene (Sit) er det viktig å ha et godt tilrettelagt tjenestetilbud som samsvarer med studentenes behov. Denne undersøkelsen er med på å gi oss svar på hvordan vi kan bistå med økt studentvelferd og et riktig studentfokus, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit. -Bildet vi får fra denne undersøkelsen vil gi oss svar på hvordan vi kan arbeide mer presist og riktig opp mot de reelle behov. I denne situasjonen er det spesielt viktig å identifisere og påvirke rammebetingelsene til studentene, siden disse endrer seg i betydelig grad og hyppig som følge av pandemien.

-Vi trenger at studenter svarer på SHoT slik at vi kan få et godt grunnlag for å arbeide med å bedre studentenes hverdag, sier Simen Tjølsen Oftedal, organisatorisk nestleder Velferdstinget for Gjøvik, Ålesund og Trondheim. -SHoT gir oss muligheten til å se forskjeller på behovene de ulike stedene, slik at vi kan fokusere på å iverksette nødvendige tiltak der studentene har behov for det, og prioritere det som er viktig for studentene der de er

Fra og med denne tilleggsundersøkelsen vil også landets fagskolestudenter inkluderes som en egen gruppe.

-Det finnes i dag lite kunnskap om fagskolestudenter, og dette vil bidra til helt ny forskning på feltet. SHoT styringsgruppe er glad for at fagskolene ønsker å være med og at vi med det får inn studenter fra høyere yrkesfaglig utdanning, sier Lønning.

 

Kontakt:

  • Anne Marie Lund, sekretariat SHoT-undersøkelsen: [email protected], 410 11 272
  • Espen Munkvik, spesialrådgiver Sit: [email protected], 901 56 162
  • Simen Tjølsen Oftedal, organisatorisk nestleder Velferdstinget for Gjøvik, Ålesund og Trondheim: [email protected]