En annerledes studiestart i Nordens beste studieby

Sit skal bidra til at studentene får en trygg og god studiestart i Nordens beste studieby. | Foto: Sit
Sit skal bidra til at studentene får en trygg og god studiestart i Nordens beste studieby. | Foto: Sit

En annerledes studiestart i Nordens beste studieby

Til høsten kommer det rundt 30 000 studenter flyttende til studiebyen vår og Sit har som må å bidra til at de får en god start på studentlivet.

– Det er Sit sin oppgave å skape gode rammer for studielivet utenfor forelesningssalen, sier Audhild Kvam, administerende direktør i Sit i sitt innlegg om hvordan studiestarten i Trondheim blir denne høsten.

Hvordan blir studiestarten?

Det var dette spørsmålet Kvam, NTNUs rektor Anne Borg, ordfører Rita Ottervik og smittevernoverlege Eli Sagvik tok for seg på dagens pressekonferanse.

– Sit samarbeider tett med utdanningsinstitusjonene og kommunen for å bidra til et godt studieliv, forteller Kvam.

Audhild Kvam sammen med smittevernoverlege Eli Sagvik under tirsdagens pressekonferanse om studiestarten 2020. | Foto: Sit

Sits hovedfokus er å gi studentene ulike tilbud som bidrar til økt trivsel, vekst, utvikling og mestring i studiehverdagen deres. Gjennom ulike attraktive tilbud innen trening og idrett, bolig, helse og velferd, kafé, spisesteder og ulike møteplasser ønsker vi å gjøre hverdagen så god som mulig. Flere av Sits tjenester tilbys nå også på digitale flater.

I tillegg til dette har Sit fokus på å tilby samtaletilbud og mestringskurs slik at studentene også skal få verktøy til å mestre den nye studiehverdagen.

Sit studiestarttilbud

Det bor cirka 6000 studenter i Sit-boliger i Trondheim. Vi ønsker å ta imot alle de nye studentene, som skal flytte inn hos oss, på en god måte. I forbindelse med innflytningshelgen 6.–9. august holder vi langåpent og helgeåpent for å unngå at alle ankommer samtidig.

Sit legger også til rette for at studenter som kommer til byen og må i karantene kan få en midlertidig «karantenebolig» før de flytter inn i større kollektiv med flere andre.

Hos oss trener studentene gratis i hele august! Slik at studentene får mulighet til p teste ut vårt tilbud. Fysisk aktivitet er viktig i en travel studiehverdag og Sit ønsker å tilrettelegge for at flest mulig skal ha en aktiv hverdag på en måte som er riktig for seg.

Behov for struktur og et sosialt fellesskap

I en studentundersøkelse bestilt av Sit, ser vi at studentene opplever å ha fått større utfordringer med struktur i studiehverdagen og at de savner det sosiale fellesskapet. Å bo i et studentkollektiv kan derfor være ekstra viktig for å møte nye venner og skape et godt sosialt liv.

Sit samarbeider tett med de ulike fadderorgnaisasjonene da det arbeidet de gjør med mottak av nye studenter er essensielt for studentenes møte med hverandre, studiet sitt og studiebyen sin.