Boligsøker? Spørsmål og svar

nn
nn

Boligsøker? Spørsmål og svar

Hvor må du studere for å kunne få studentbolig gjennom Sit? Når kan du sende inn søknaden? Kan du søke uten å være tatt opp som student?

Hvem kan søke om bolig?

 

Godkjente studiesteder

Du må være, eller ha blitt tatt opp som, ordinær fulltidsstudent ved en utdanningsinstitusjon knyttet til Sit for å få studentbolig gjennom oss. Dette gjelder også for forkurs eller realfagkurs ved NTNU.
Du kan søke om bolig uten å være tatt opp som student, men du må dokumentere at du er tatt opp som student ved et godkjent studiested innen 31. juli. For søkere til TRES og Y-VEI er fristen 26. mai. 
Er du stipendiat ber vi om at du tar kontakt med oss før du søker.

 

Verd å vite før du søker

 • Søknader prioriteres etter søknadsdato og Tildelingsreglement for Sit Bolig. Husk å holde søknaden din oppdatert på hybel.sit.no innen gjeldende frist for å unngå å falle ut av søkerlisten.
  Vær oppmerksom på at intervallet for hvor ofte søknaden må oppdateres kan endre seg.
   
 • Søknad til de store studentbyene (Moholt, Steinan, Berg, Lerkendal, Nedre Singsakerslette) gir størst sjanse for tilbud om bolig, fordi vi har flest boliger der (gjelder Trondheim).
  Søk gjerne på maks antall alternativer (10) i prioritert rekkefølge - også de du minst kan tenke deg. Når du mottar tilbud om bolig, er søknaden din ferdigbehandlet. Får du tilbud på et av dine siste ønsker, kan det derfor være lurt å takke ja for å være sikret bolig. Du har da mulighet til å legge inn ny søknad på en bolig du heller ønsker deg, og hvis denne etterhvert blir ledig og du får tilbud på den, kan du si opp den første boligen og flytte internt uten oppsigelsestid (NB! Gjelder kun hybel og 1-roms. Intern flytting fra 2-roms bolig og større, har 1 måneds oppsigelsestid).
   
 • Du kan bare ha én søknad registrert om gangen. Registrerer du flere, vil tidligere søknader bli slettet og kun den siste vil være gjeldende. NB! Gjør du endringer på en allerede registrert søknad, vil søknadsdatoen endre seg og søknaden vil havne bakerst i køen.

  Søker du bolig både for 1 person og for familie/samboer samtidig, må du imidlertid legge inn to separate søknader (f.eks. hybel/1-roms i den første søknaden og 2-/3-/4-roms leilighet i den andre søknaden).

  Unntak
   
 • Èn søknad for hver by. Søker du bolig i flere av studiebyene våre (Gjøvik, Ålesund, Trondheim), må du legge inn egen søknad for hver by.
 • Parkering - egen søknad må registreres. Du søker om parkeringsplass på samme måte, og sted, som du søker om bolig.
 • Bod (gjelder ekstra lagringsbod på Moholt studentby) - egen søknad må registreres. Du søker om bod på samme måte, og sted, som du søker om bolig.

Søk bolig her

NB! Alle våre boliger er røykfrie, og det er ikke tillatt med husdyr.

Første år som student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim

For deg som skal begynne å studere gjelder følgende praksis:

For studiestart til høsten

 • Søknader prioriteres etter søknadsdato.
 • Du kan søke om studentbolig så tidlig du bare vil, men søknader som sendes inn før 1. januar, kommer først inn på søkerlisten 1. januar.
 • Vi anbefaler deg å søke på de store studentbyene (Moholt, Steinan, Berg, Lerkendal, Nedre Singsakerslette), fordi vi har flest boliger der, og fordi vi får svært få ledige boliger på de mindre studentbyene (som Klostergata 18, 20, osv.).
 • Vi begynner tildeling av hybler og leiligheter til nye studenter i mai, så du kan vente deg svar på søknaden din en gang etter det.
 • Nye studenter får vanligvis kontraktstart tidligst 1. juli. Du må betale husleie fra den dagen kontrakten din starter.
 • Du må trolig signere leiekontrakten din før du vet om du kommer inn på studiene. Kontrakten er en økonomisk bindende avtale, og ved å signere den plikter du å betale husleie fra kontraktens start. Dette gjelder uavhengig av om du flytter inn eller ikke.
 • Du må også betale depositum samtidig som du signerer leiekontrakten.
 • Du må vise dokumentasjon på at du er tatt opp ved et godkjent studiested ved innflytting. Dersom du får tilbud om bolig før Samordna opptak, må opptaket etterdokumenteres.
 • Du har to måneders oppsigelsetid. Ombestemmer du deg, og ønsker å spare penger, er det viktig at du sier opp så raskt som mulig. Du sier opp ved å sende e-post til [email protected], [email protected] eller [email protected], avhengig av hvor du har fått tildelt bolig.
 • Får du avslag på studieplass i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim og sender oss melding om dette innen 21. juli, slipper du oppsigelsestid. Meldingen sendes til [email protected] og må inneholde dokumentasjon fra Samordna opptak på at du enten har takket ja til studieplass i en annen by eller at du fortsatt står på venteliste for studieplass i byen du har fått studentbolig. Gjør du dette betaler du husleie for perioden fra kontraktstart til dagen du sender beskjed. Har du allerede flyttet inn, må du flytte ut innen 31. juli. Da betaler du husleie fra kontrakten startet og til den dagen du leverer husnøkkelen tilbake.
  Søkere til TRES og Y-VEI får avsluttet kontrakten på samme betingelser som de som søker via Samordna opptak. Melding med dokumentasjon på at du ikke er kommet inn må sendes til [email protected] innen 26. mai.
 • Vær oppmerksom på at du kan se to ulike husleiepriser. Hvert år, ved begynnelsen av en ny kontraktsperiode, oppjusteres husleien på Sits boliger, for å imøtekomme økte utgifter som kommer som en konsekvens av den generelle prisøkningen i samfunnet. I tråd med retningslinjene fra Velferdstinget, er det et tak på justering av husleien som ligger omtrent på linje med den generelle prisøkningen i samfunnet. Den årlige justeringen trer i kraft før 21. juli, mens nettsidene viser dagens husleie. Får du leiekontrakt med start 21. juli eller senere, har denne oppjustert husleie. Får du leiekontrakt med start før 21. juli, betaler du dagens husleie frem til 20. juli og ny oppjustert husleie fra 21. juli.

For studiestart til våren

 • Vi godkjenner søknaden din når du sender den inn, og du kan bli tildelt bolig fra og med desember.
 • Du må vise dokumentasjon på at du er tatt opp ved et godkjent studiested ved innflytting.

Allerede student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim

Send søknad på hybel.sit.no. Du får tilbud om bolig så snart vi har noe ledig til deg.

Bo sammen med venner

Vi har en ordning for å bli anbefalt inn på kollektivet til venner som allerede bor hos oss, og en ordning for å danne egne vennekollektiv. Les mer om anbefaling her.

Universelt tilpassede studentboliger

Vi ønsker å bidra til at alle studenter i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim skal kunne gjennomføre sine studier uansett bakgrunn og ståsted. Flere av studentboligene er universelt tilpasset, slik at også du som har en bevegelseshemning skal kunne finne et sted å bo som er tilpasset dine behov. Ta kontakt med oss på e-post dersom du ønsker å søke.