– Studenttilbud blir best når studenter lager dem

Foto: Sit. – Vi er opptatt av at alle som kommer hit skal oppleve at de er velkomne, sier NTNU-student og studentinnovatøren Gina Aarheim ved Drivhuset kafé i Trondheim sentrum.
Foto: Sit. – Vi er opptatt av at alle som kommer hit skal oppleve at de er velkomne, sier NTNU-student og studentinnovatøren Gina Aarheim ved Drivhuset kafé i Trondheim sentrum.

– Studenttilbud blir best når studenter lager dem

NTNU-student Gina Aarheim (25) er en av rundt 80 studentinnovatører, som siden i sommer har tatt utfordringen fra regjeringen om å styrke studentene gjennom gode tilbud mot ensomhet.

– Jeg har jobbet med å bygge opp et flerbrukslokale og kafé i sentrum av Trondheim som heter Drivhuset, og som har godt besøk alle dager. Vi utviklet idéen om Drivhuset i sommer, og vi har fått hundre prosent frie tøyler, sier Aarheim, som studerer barnevern.

500 studenthistorier

Hun mener nettopp det er en viktig forklaring på at Drivhuset har blitt så populært. En viktig inspirasjon har vært prosjektet In My Experience (IME). De samler inn erfaringer fra studentene i Trondheim gjennom det digitale verktøyet SenseMaker. Så langt har nærmere 500 studenter fortalt sine historier.

– I opplæringen av våre ansatte ser vi på erfaringene fra IME, og reflekterer rundt det vi leser. Slik kan vi på en bedre måte kan møte de studentene som kommer innom Drivhuset, og tilpasse tilbudet til de behovene studentene har meldt inn, sier hun.

– Som å komme inn i en god, varm klem

Kafeen serverer gratis næringsrik og god mat, kaffe og annen drikke. Drivhuset ønsker å være en startscene for studenter, hvor studenter kan stille ut kunsten sin, holde konserter eller andre arrangementer.

– Vi er opptatt av at alle som kommer hit skal oppleve at de er velkomne. Vi er nøye med å hilse på alle som kommer, og være på tilbudssiden både med å servere og slå av en prat for de som ønsker det. Det var en som sa at det å komme til Drivhuset er som å komme inn i en god, varm klem, og da tenker jeg at vi har truffet, forteller hun.

Vokste på ansvar

Selv har hun fått verdifull jobberfaring, og blitt del av et godt miljø blant både ansatte og de som besøker Drivhuset.

– Jeg har ansvar for at de ansatte har det bra, og for regnskapet. Jeg fikk også gjøre mange av jobbintervjuene alene, som var skummelt å tenke på først men som har gitt meg en enorm boost når jeg har erfart at det gikk bra, sier hun.

Åpent frem til jul

Penger til å drifte både Drivhuset og andre tilbud skapt av studentinnovatørene kommer fra Kunnskapsdepartementet, og forvaltes av en del av studentsamskipnaden kalt Sit Labs. Kafeen fikk nylig forlenget sin åpningsperiode frem til jul.

– Det er trist å tenke på at vi skal stenge, men nå har vi fått testet ut ideen vår og vist at tilbudet er blitt en viktig samlingsplass, slik hensikten var. Vi ønsker at Drivhuset skal være uavhengig av campus, og mange av gjestene sier at de setter pris på at kafeen ligger i sentrum, sier Aarheim.

– Ble kjempeinteressert med en gang

I tillegg til å være en del av de sosiale innovatørene som skapte kafeen, var hun tidligere i år med på å lage den nevnte SenseMaker-undersøkelsen i In My Experience, sammen med 10 andre studenter og fem ansatte ved NTNU og Studentsamskipnaden (Sit). En annen student som også var med på det er Simon Sætre Borchgrevink (25). Han studerer forretningsutvikling på NTNUs Entreprenørskole, og ble raskt fenget av ideen med å samle inn studentenes egne historier om nøkkelfaktorer for en god studietid. Han fikk jobb som ambassadør for å nå ut til studenter, og for å skape blest om In My Experience-undersøkelsen og temaet psykososial helse og velvære.

– Jeg har vært involvert i studentfrivilligheten som helhet, både i politikk og verv i studentidretten i NTNUI. Jeg ble kjempeinteressert med en gang jeg hørte om IME, fordi jeg syntes det hørtes nytt og spennende ut å skulle ta studenters trivsel på alvor på denne måten, sier Borchgrevink.

– Smart å la studentene selv lede an

Han mener det å la studentene selv utvikle sine egne tilbud er helt riktig vei å gå.

– Psykososial helse blant studenter har blitt dårligere og dårligere. Verden går fort fremover, mens universitetene sliter med å henge med i utviklingen, for eksempel når det gjelder digital undervisning. Det er vanskelig for universitetsledelse og samskipnadsledelse å finne de tiltakene som har god effekt, og det er derfor utrolig viktig å gi eierskap til studentene, mener han.

Blant andre tilbud de 80 sosiale studentinnovatørene har utviklet er Innom, som er et samtaletilbud drevet frivillig av psykologistudenter. De har også utviklet DIGGiLounge, en digital studentlounge på Discord, hvor man møter andre studenter og studentverter ansatt i Sit. Les mer om de innovative studenttilbudene.

Simon Sætre Borchgrevink (25) studerer forretningsutvikling og entreprenørskap ved NTNUs Entreprenørskole, og engasjerte seg i studenttrivselsprosjektet In My Experience fordi han syntes det var et viktig og nyskapende prosjekt. Her i "Gruva", på Entreprenørskolen på Gløshaugen i Trondheim.