Starbucks-kaffe på campus!

 

Vi har fått en avtale om salg av Starbucks-kaffe på campus gjennom selvbetjeningskonseptet Starbucks on the go. Tilbudet finnes på Gløshaugen idrettsbygg, Tungasletta og Lysholmbygget på Kalvskinnet. 

Tanken er å kunne tilby et bredere kaffetilbud på campus der hvor Sit ikke har egne kaffebarer per i dag. Gjennom at Sit drifter konseptet, sørger vi for at deler av omsetningen går direkte tilbake til studentene slik som med resten av virksomheten vi driver. 

God kaffepause!