Hopp til innholdHopp til søk
 1. Hjem>
 2. Kurs>
 3. Body project

Body project

Trondheim

Mestringskurs

Vi blir ofte eksponert for bilder av tilsynelatende vellykkede kvinner som fremmer et kroppsideal som for de fleste er både urealistisk og usunt. Body Project er et program hvor unge kvinner kan jobbe sammen for et godt kroppsbilde for seg selv og andre. Kroppsmisnøye og bekymringer knyttet til kroppsbilde er vanlig for unge kvinner.

Kursinformasjon

 • Varighet: 4 dager, 1 time hver gang

 • Plasser: 8

 • Pris: Gratis

Body Project har gjennom mange år og i flere land vist seg å være effektiv i å bedre kroppsmisnøye og bekymringer knyttet til kroppsbilde. I tillegg har forskning vist at Body Project ikke bare har en forebyggende effekt, men også kan bedre symptomer hos dem som har utviklet en spiseforstyrrelse. Les mer om konseptet Body project her: https://www.bodyproject.no/

Kurset er for 8 deltakere i gruppe, en time i uken i fire uker.
Dette er et interaktiv kurs med felles diskusjoner og oppgaver.

Gruppene ledes av to gruppeledere med helsefaglig bakgrunn. Hvert 3. kurs gjennomføres digitalt.

Kursinnhold:

 • Personlig forsamtale
 • Refleksjon rundt kroppsbilde
 • Hjemmeoppgave mellom kursdagene

Body Project har vært et fint sted for å dele mine tanker med andre, det har vært veldig godt!

Student 22år

Kursledere

 • Mirjam er utdannet psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og jobber til daglig ved Sit Psykisk Helsetjeneste. Mirjam har lang erfaring fra å jobbe med terapi og mestring, både individuelt og i gruppe. Hun har tidligere arbeidet både ved DPS og har flere år i kommunehelsetjenesten hvor hun har drevet mestringskurs og veiledning, i tillegg til individterapi.

 • Monica er utdannet sykepleier, med videreutdanning som helsesykepleier. Hun leder kurs i Tankevirus og the body project. I tillegg jobber hun med andre helsefremmende tiltak for studenter på campus og ved helsestasjon for seksuell helse.

lasting