Hopp til innholdHopp til søk

Program

Programmet til kommunikasjonskonferansen justeres og oppdateres fortløpende.

Søndag 2. juni

fra kl. 19.00

Meet and greet

Sted: Pøbel, Nordre gate 24

Mandag 3. juni

Kommunikasjonskonferansen arrangeres i hovedbygningen på NTNU Gløshaugen, auditorium H1. Adresse: Høgskoleringen 1, 7034 Trondheim. Mazemap oppmøte 10.00.

Tid

Aktivitet

Innlegg ved

10.00 - 10.15

Velkommen

Lisbeth G. Aspås, konst.adm.dir i Sit

10.15 - 11.45

Slik bruker jeg AI i hverdagen

Adam Tzur, redaktør av AIavisen og kommunikasjonsleder i Sintef

11.45 - 12.00

Spørsmålsrunde fra salen til Adam

12.00 - 12.45

LUNSJ

12.45 - 13.10

Hvordan får vi klikk? Hvordan når vi studentene?

Line Pevik, SoMe-sjef Adresseavisen

13.10 - 14.10

Hva kjennetegner gen Z, hvordan når vi dem - og generasjonen som kommer etter?

Aksel Tjora, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

14.10 - 14.45

PAUSE

14.45 - 15.05

DEBATT: Er vi rustet for å nå neste generasjon med vårt kommunikasjons- og markedsarbeid?

Nico Wahl. markedsdirektør SiO, Mari Kaslegard, redaktør Under Dusken.

15.05 - 15.30

Omvisning på Helgasetr

Tor-Arne Hetland , direktør for idrett og trening i Sit

19.00 - 00.00

Middag, Lager 11

Tirsdag 4. juni

Tid

Aktivitet

Innlegg ved

09.00 - 09.15

Hvorfor er det så viktig for samskipnadene å samarbeide?

Emilie Faarup Storvik, politisk rådgiver i Samskipnadsrådet

09.20 - 09.50

Merverdien av å samarbeide om KTI mellom samskipnadene

Erfaringer fra KTI-samarbeidet. Børre Gundersen, Fremm. Louise Natalie Green, Sit. Geir Ove Fidje, SiA. Ane Karlsen, studentinord.

10.00 - 11.00

Landet rundt

Hvordan planlegges studiestartskampanjene i år? Vi hører fra Studentinord, Sammen, SiA og SSN.

11.00 - 11.30

Brann i studentboliger: Hvordan kommuniserte vi?

Kristina Renberg, Markeds- og kommunikasjonsdirektør i SIS

11.30 - 12.30

LUNSJ

12.30 - 13.30

Gruppearbeid

TBA

13.30 - 14.00

Kahoot – med KoM-tema

14.00 - 14.15

BEINSTREKK OG KAFFE

14.15 - 15.00

Skråblikk på markedsføring

Mats Muri Løberg, Markedsfører OptoScale / Styreleder Trondheim Markedsforening

15.00 - 15.30

Valg av 2026-arrangør

Omvisning (frivillig) på Campus Gløshaugen