Steinan studentby

Steinan studentby består av 30 småhus og to 4-etasjes langblokker. I kollektivene i blokkene deler 3 studenter kjøkken og bad, og i småhusene deler 4 studenter kjøkken og bad.


Steinan ligger landlig til, ca. 7 km fra sentrum, med romslige utearealer, egen nærbutikk og gode bussforbindelser. Det er gang- og sykkelavstand til NTNU Gløshaugen og Dragvoll.

Beboerinformasjon

Internett

Internett er inkludert i husleien.

Les mer om Internett i Sit

Merk deg at i småhusene på Steinan er uttaket for internett plassert på hems.

Avfallshåndtering

Avfallsstasjoner finner du på parkeringsplassen ved Arne Bergsgårds veg 1, 2, 4, på parkeringsplassen ved Arne Bergsgårds veg 16, og ved Edgar B. Schieldrops veg 33 og 48. Har du behov for å fjerne større gjenstander, send en forespørsel til [email protected].

Bod

For dere som bor i småhus er det tilgang på små boder nær boligen, og i tillegg i Edgar B. Schieldrops veg 48. Dere som bor i blokkene har felles oppbevaringsrom i hver oppgang, unntatt Arne Bergsgårds veg 18 som har egne boder.

Parkering

Det er gjesteparkering ved Edgar B. Schieldrops veg 46. Maksimal parkeringstid er 4 timer.

Du kan leie parkeringsplass på studentbyen. Det er ikke tillatt å parkere uten tillatelse, og det er forbudt å parkere mellom småhusene og foran blokkene. Parkeringsforbudet gjelder ikke for deg som har gyldig HC-bevis. Overtredelse kan medføre bot fra Trondheim Parkering.

Les mer om parkering

Sykkelparkering

Det er flere parkeringsmuligheter for sykkel i området. Din sykkel må merkes med gyldig sykkeloblat. Kontakt Sit Boligs resepsjon i Frode Rinnans veg 1 eller Aktivitetshuset for sykkeloblat.

Vaskeri

Vaskeriet finner du  ved Arne Bergsgårds veg 4. Du benytter adgangsbrikken for å komme inn og betjene vaskeriet. Det er åpent mellom kl. 08.00–22.00.

Bruk av vaskeriene
Booking av vaskemaskin

Skader, feil og mangler

Ønsker du å kontakte din vaktmester eller har behov for å varsle om teknisk feil i boligen, benyttes et eget skjema. Logg inn på bolig.sit.no og velg «Kontakt vaktmester» fra menyen.

Renhold

Les mer om renhold

Flytte, bytte, fremleie

Les mer om flytting mellom studentbyer og -boliger, og muligheten til å fremleie boligen din hvis du skal studere utenbys en periode eller avtjene verneplikt.

Tjenester og gebyrer

Oversikt over tilleggstjenester og gebyrer

Utfordringer i hverdagen

Opplever du utfordringer ved å bo i kollektiv? Er det vanskelig å samarbeide med naboen? Er du bekymret for noen du bor sammen med? Ta kontakt på [email protected], så hjelper vi deg.