Prisliste for tilleggstjenester og gebyrer i Sit Bolig

Vi fakturerer for tilleggstjenester og gebyrer for ikke oppfylte forpliktelser etter leiekontrakt eller reglement for studentboliger. I botiden vil dette i størst mulig grad skje via husleiegiroen. Prisene dekker faktiske utgifter til utbedring eller ekstra arbeid, og kan endres uten varsel. Det kan forekomme utgifter som ikke er spesifisert i denne listen. Vi vil isåfall varsle deg om dette.

Brannvarsling og brannalarm

 
Skade på brannvarslingsanlegg kr 1500
Demontering, tildekking eller fjerning av branndetektor kr 1500
Utrykning fra vaktselskap pga. falsk brannalarm  kr 850
Dersom uaktsomt utløst brannalarm medfører utryknig fra brannvesenet, vil faktura for utrykning fra brannvesenet på inntil kr 5000 viderefaktureres til beboer kr 5000
   

Rengjøring etter inspeksjon eller utflytting

 
Rengjøring, per påbegynte time per renholder fra kr 500

Røyking, røkelse o.l. medfører store kostnader i forbindelse med nedvasking, maling og utskifting av møbler, gardiner, m.m. Kostnadene belastes beboer per påbegynte time.
I tillegg belastes beboer for innkjøp av materiell, møbler, o.l.

fra kr 500
   

Ved for sen utflytting

 

Utflytting eller levering av nøkkel etter dato for kontraktslutt medfører et gebyr på kostnader forbundet med dette

Inntil kr 500 per dag
Ekstra sjekk av bolig pga. for sen utflytting kr 150
   

Purregebyr, inkasso m.m.

 
Offentlige satser for salærer og gebyrer gjøres gjeldende  
Kontakt Visma dersom du har spørsmål  
   

Vaskeri

 
Bruk av vaskemaskin, inkludert bruk av tørketrommel kr 23
   

Tjenester fra vaktselskap

 
Utrykning fra vaktselskap for innlåsing kr 525
Utrykning fra vaktselskap for utlevering av nøkler på vegne av SiT Bolig kr 1050
Utrykning pga. overtredelse av stilletid, festbråk o.l. kr 1050
   

Kjøp av nye, ødelagte eller ikke returnerte gjenstander

 
Water block til oppvaskmaskin kr 200
Adapter til TV eller data kr 650
Beskyttelseslaken kr 450
Datakabel kr 150
   

Tap av nøkkel

 

Det er systemlåser i alle Sits boliger, og kun Sit Bolig kan bestille nye nøkler og bytte låssylindre.

Dersom leietaker mister nøkkel må leietaker gi melding om dette til Sit Bolig, som vil foreta bytting av låssylinder(e) og bestille nye nøkler. Leietaker må dekke dette med inntil kr 5000.

Dersom leietaker ikke leverer tilbake alle originalnøkler ved utflytting, vil låssylinder(e) byttes. Leietaker må dekke dette med inntil kr. 5000.

NB! Nøklene Sit Bolig bestiller er kodemerket, og innlevering av ulovlig kopierte nøkler vil bli avdekket.
Det er mulig å få låne reservenøkkel gratis i inntil 1 uke for å finne igjen mistet nøkkel.

inntil kr 5000
   

Tap av gjenstander

 
Adgangsbrikke kr 200
Ikke innlevert portåpner kr 1000