Klostergata 20 studentboliger

Klostergata 20 har sentral beliggenhet ved Nidelven, rett overfor Nidarosdomen. Studentersamfundet og NTNU Gløshaugen ligger like i nærheten, og du har gangavstand til sentrum, Øya og Kalvskinnet.

Fasaden til Klostergata 20
Klostergata 20 har hybler i kollektiv og leiligheter for par uten barn.

Beboerinformasjon

Avfallshåndtering

Avfallsstasjon for restavfall finner du utenfor bygningen. Nærmeste miljøstasjon for papp, papir, plast, glass og metall ligger ved Klostergata 29.

Har du behov for å fjerne større gjenstander, send en forespørsel til bolig@sit.no.

Bod

Det er fellesbod i kjelleren. Husk å merke alt i fellesboden på en skikkelig måte, for å unngå at det blir fjernet under ryddeaksjoner.

Parkering

Det er ingen parkeringsplasser i forbindelse med Klostergata 20. Kontakt Trondheim Parkering dersom du vil undersøke muligheten for soneparkering i området.

Du kan også søke Sit Bolig om å få leie parkeringsplass i parkeringskjelleren i Singsakerbakken 4B, eller fast utendørs parkeringsplass på Nedre Singsakerslette studentby.

Søke om parkering

Prisliste for tilleggstjenester og gebyrer

Sykkelparkering

Det er utvendig sykkelparkering i Klostergata 20. Din sykkel må merkes med gyldig sykkeloblat. Kontakt Sit Boligs resepsjon i Frode Rinnans veg 1 for sykkeloblat.

Vaskeri

Vaskeriet ligger i kjelleren på Singsakerbakken 2 C (Lucaskvartalet). Du bruker vaskerikortet ditt for å få tilgang til vaskeriet, og for å benytte maskinene.

Vaskeriet er åpent mellom kl. 08.00–22.00.

Bruk av vaskeriene
Booking av vaskemaskin

Skader, feil og mangler

Ønsker du å kontakte din vaktmester eller har behov for å varsle om teknisk feil i boligen, benyttes et eget skjema. Logg inn på hybel.sit.no og velg «Kontakt vaktmester» fra menyen.

Renhold

Les mer om renhold

Flytte, bytte, fremleie

Les mer om flytting mellom studentbyer og -boliger, og muligheten til å fremleie boligen din hvis du skal studere utenbys en periode eller avtjene verneplikt.

Tjenester og gebyrer

Oversikt over tilleggstjenester og gebyrer

Utfordringer i hverdagen

Opplever du utfordringer ved å bo i kollektiv? Er det vanskelig å samarbeide med naboen? Er du bekymret for noen du bor sammen med? Ta kontakt på bomiljo@sit.no, så hjelper vi deg.