Internett

Internett er inkludert i husleien. Det er montert en trådløsruter i hver bolig (med unntak av stedene listet opp nedenfor).

Alle henvendelser om Internett rettes direkte til Telia/Get

Det gjelder alt fra den tekniske løsningen til hvilke tjenester du har tilgang til.
Ved henvendelse til Telia/Get må du oppgi navn, adresse og leilighetsnummer (H-nummer). Sistnevnte finner du på forsiden av ruteren.

Innloggingsinformasjon finner du på baksiden av ruteren. Bruk det lengste passordet.
Du løsner ruteren ved å løfte den forsiktig opp langs veggen.

Det er noen studentbyer som fortsatt venter på overgang til Telia/Get. Disse er:

Trondheim:

  • Jakobslivegen 55

Ålesund

  • Bøgata
    (Beboere har tilgang til nett - kontakt alesund@sit.no for innloggingsinformasjon)