Bytte bolig og fremleie

Bytte bolig

Dersom du ønsker å flytte til en annen bolig hos Sit, må du levere inn ny søknad via hybel.sit.no. Dette gjelder også om du ønsker å bytte til et annet rom i kollektivet ditt. Du må være i rute med dine betalinger, men trenger ikke å betale nytt depositum når du bytter bolig. Dersom det er høyere depositum der du skal flytte inn, må du betale mellomlegget.

Det tilbys ikke bytte av bolig i tidsrommet 1. juni til 15. september, med unntak av anbefalinger i kollektiver.

Fremleie

Du kan leie ut boligen din til en annen student som tilhører et studiested tilknyttet Sit dersom du skal avtjene verneplikt eller skal bo i en annen by eller et annet land i forbindelse med studiene. Fremleie vil si at du lar en annen student bo på rommet ditt eller i leiligheten din, mens du fortsatt er leietaker og ansvarlig ovenfor oss dersom noe skulle skje i fremleieperioden. For mer informasjon om fremleie, ta kontakt.

NB! Du kan ikke fremleie til en som har fullført sin mastergrad.

Sommerutleie

Sommerutleie fungerer på samme vis som fremleie, med to unntak: Det er kun tillatt mellom 1. juni og 30. august, og du kan i tillegg leie ut til andre studenter enn de som er tilknyttet Sit. For mer informasjon om sommerutleie, ta kontakt.