Bytte bolig og fremleie

Bytte bolig

Dersom du ønsker å flytte til en annen bolig hos Sit, må du levere inn ny søknad via hybel.sit.no. Dette gjelder også om du ønsker å bytte til et annet rom i kollektivet ditt. Du må være i rute med dine betalinger, men trenger ikke å betale nytt depositum når du bytter bolig. Dersom det er høyere depositum der du skal flytte inn, må du betale mellomlegget.

Fremleie

Fremleie vil si at du lar en annen student bo på rommet ditt eller i leiligheten din, mens du fortsatt er leietaker og ansvarlig ovenfor oss dersom noe skulle skje i fremleieperioden.  Den du fremleier til må være student ved, og ha betalt semesteravgift til, en utdanningsinstitusjon som samarbeider med Sit. Fremleie må være godkjent av Sit Bolig før du kan fremleie boligen din. Ta kontakt på [email protected] for mer informasjon.

Sommerutleie

Sommerutleie fungerer på samme vis som fremleie, med unntak av:

  • Den du fremleier boligen din til må være student, men ikke nødvendigvis ved en utdanningsinstitusjon som samarbeider med Sit
  • Det er kun tillatt mellom 1. juni og 30. august       

For mer informasjon om sommerutleie, ta kontakt på [email protected].

Anbefalinger

Sit Bolig legger til rette for at venner skal kunne flytte sammen i kollektiv.

Anbefale en venn inn i kollektivet

Dersom et rom på kollektivet blir ledig og du ønsker å få inn en venn, kan det la seg gjøre på følgende måte:
  • Send en anbefaling på vennen din til oss på e-post. Ikke glem å oppgi adressen og romnummeret anbefalingen gjelder. Husk at det i perioder kan være veldig hektisk - så send gjerne anbefalingen i veldig god tid!
  • Sørg for at vennen din legger inn søknad om bolig hos oss, og oppgir adressen til kollektivet og romnummeret i fritekstfeltet.
  • Anbefalingen må komme før eller samtidig med at den som skal flytte ut leverer oppsigelse.

En boligsøker som har anbefaling blir prioritert på søkerlisten. Merk! Det kan være forhold som gjør at vi ikke kan ta hensyn til anbefalingen.

Anbefalinger er kun mulig i kollektiver.

 

Vennekollektiv

Dersom du og en eller flere av dine venner ønsker å flytte sammen, gjør dere følgende:

  • Send inn en søknad hver.
  • På søknadsskjemaets fritekstfelt oppgir dere hvem dere ønsker å flytte sammen med.
  • Oppgi hvorvidt dere kun ønsker tilbud sammen, eller om dere også ønsker bolig hver for dere. Dette er svært viktig i forhold til ventetid.

Merk! Det kan ta svært lang tid å få et helt ledig kollektiv. For å sikre dere bolig anbefaler vi at dere takker ja til tilbudet dere eventuelt får, som ikke nødvendigvis er et vennekollektiv, og at dere deretter søker sammen på nytt.