Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Tannlege

Fra 1. mai 2017 ble helserefusjonsordningen slik du kjenner den avviklet. Helseutgifter fra og med 1. januar 2017 til og med 31. april 2017 vil dekkes etter gammel ordning.

Les mer om bakgrunnen for endringen

Refusjon av utgifter f.o.m. 1. mai 2017

Inntil nytt skjema er på plass ber vi om at du benytter dagens skjema dersom du søker om midler etter ny ordning.

Vær oppmerksom på at egenandeler og utregninger ikke vises korrekt. Det viktigste er at du til slutt sender oss de riktige fakturaene, så tar vi regnestykket for deg.

Klikk her for å se de nye retningslinjene.

Forhåndsgodkjenning av utgifter

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr til 50 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit, hvor 100 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Søk ved å sende epost til: refusjon@sit.no

Legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege.

Refusjon av utgifter mellom 1. januar – 30. april 2017

For utgifter mellom 1. januar – 30. april, fyll ut følgende skjema på nett, skriv ut, og send utskriften inn, sammen med kvitteringer og nødvendig dokumentasjon.

Dette får du støtte til

  • Tannhelsesjekk
  • Nødvendig tannlegebehandling (lystgass/narkose krever henvisning fra lege/psykolog)  Egenandel 2 000 kr
  • Offentlig lege, registrert hos HELFO  Egenandel 350 kr
  • Spesialisthelsetjenester listet opp under HELFO egenandelstak 2  Egenandel 350 kr
  • Helsetjenester lisensiert av norske helsemyndigheter   Egenandel 2 500 kr

Helserefusjonsordningen dekker ikke kosmetisk tannbehandling, vaksiner, prevensjon og private legesenter.

Hvor mye kan jeg få i refusjon?

For tannhelsesjekk kan du få refundert opptil 250 kr. For tannlegeutgifter samlet, kan du få refundert opptil 4 000 kr.

For offentlig lege, spesialisthelsetjenester og andre helsetjenester, kan du refundert opptil 3 500 kr.

Søk refusjon

Billigste tannlege

  • Du kan benytte hvilke som helst tannlege i Norge.
  • Husk at ut det året du fyller 20 år, får du 75 % rabatt hos den offentlige tannhelsetjenesten.
  • Vær oppmerksom på at privatpraktiserende tannleger opererer med ulik prisstruktur avhengig av tidsbruk og andre faktorer. Husk derfor å be om prisoverslag før behandlingen. Etterspør også studentpris.
  • Forbrukerrådet har en oversikt over de billigste tannlegene i Trondheim.