Tannlege

Finn billigste tannlege

 • Du kan benytte hvilke som helst tannlege i Norge.
 • Husk at ut det året du fyller 20 år, får du 75 % rabatt hos den offentlige tannhelsetjenesten.
 • Vær oppmerksom på at privatpraktiserende tannleger opererer med ulik prisstruktur avhengig av tidsbruk og andre faktorer. Husk derfor å be om prisoverslag før behandlingen. Etterspør også studentpris.
 • Forbrukerrådet har en oversikt over de billigste tannlegene i Trondheim.


Ny refusjonsordning

Fra 1. mai 2017 ble helserefusjonsordningen avviklet, og byttet med tannhelserefusjon. Dette betyr at du får dekket helseutgifter fra 01.01.17–31.04.17 gjennom helserefusjon, og tannlegeutgifter fra 01.05.17 gjennom ny tannhelserefusjon.

Søknadsfrist: 31.01.2018

Les mer om bakgrunnen for endringen

Utgifter f.o.m. 01.05.17: Tannhelserefusjon

Dette får du støtte til:

 • 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
 • Behandling for tannsykdom og operasjoner i tann og munn som er helsenødvendige.
 • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
 • Fyllinger.
 • Rotfylling, med eller uten krone.
 • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Søk tannhelserefusjon for utgifter etter 01.05.2017

Les de nye retningslinjene

Utgifter over 10 000 kr?

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr til 50 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit. 100 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Søk ved å sende epost til: refusjon@sit.no, og legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege.

Utgifter mellom 01.01.17–30.04.17: Helserefusjon

For utgifter mellom 1. januar – 30. april, fyll ut skjema på nett, skriv ut, og send oss utskriften pr. post, sammen med kvitteringer og nødvendig dokumentasjon.

Søk helserefusjon for utgifter mellom 01.01–30.04.2017

Dette får du støtte til:

 • Tannhelsesjekk
 • Nødvendig tannlegebehandling (lystgass/narkose krever henvisning fra lege/psykolog)  Egenandel 2 000 kr
 • Offentlig lege, registrert hos HELFO  Egenandel 350 kr
 • Spesialisthelsetjenester listet opp under HELFO egenandelstak 2  Egenandel 350 kr
 • Helsetjenester lisensiert av norske helsemyndigheter   Egenandel 2 500 kr

Helserefusjonsordningen dekker ikke kosmetisk tannbehandling, vaksiner, prevensjon og private legesenter.

Hvor mye kan jeg få i helserefusjon?

For tannhelsesjekk kan du få refundert opptil 250 kr. For tannlegeutgifter samlet, kan du få refundert opptil 4 000 kr. For offentlig lege, spesialisthelsetjenester og andre helsetjenester, kan du refundert opptil 3 500 kr.