Støtte til tannhelse

Kriterier for støtte:

 • Betalt semesteravgift
 • Oppnådd minst 30 studiepoeng forrige år

Når kan du søke?

 • Siste frist for å søke støtte til tannhelse er 8 uker etter fakturadato
 • Unntaket er førsteårsstudenter. Siste frist for å søke om støtte for førsteårsstudenter 31 juli for utgifter det foregående studieåret.

Dette får du støtte til:

 • 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
 • 50% av utgifter mellom 2000 og 10 000
 • 75% av utgifter mellom 10 000 og 25 000
 • Behandling for tannsykdom og operasjoner i tann og munn som er helsenødvendige.
 • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
 • Fyllinger.
 • Rotfylling, med eller uten krone.
 • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Dette dekkes ikke:

 • Kosmetiske behandlinger
 • Transport eller reise.
 • Støttegrunnlag på mindre enn kr 200kr.
 • Behandling for tilstander/tilfeller som det offentlige kan gi stønad for (se Helsenorge for oppdatert liste).
 • Behandlinger til studenter under 20 år eller over 35 år.
 • Behandling i utlandet
  • Unntaket er behandling gjort av norske tannleger i utlandet.

Egenandel kr 2000,-

Det er en egenandel på kr 2000,- som blir trukket fra når du fyller ut søknad.
Eksempel: Dersom du har en utgift på kr 2700,- så får du refundert kr 350,-

Søk tannhelserefusjon

Søknad fylles ut på nett, skrives ut og sendes inn sammen med kvitteringer og nødvendig dokumentasjon.

Les retningslinjene

Utgifter over 10 000 kr?

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr til 25 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit. 75 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Søk ved å send oss brev pr. post,  legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege og kopi av semesterkort.

Sit
«Tannhelserefusjon»
Postboks 2460 Torgarden 
7005 Trondheim

 

Finn billigste tannlege

Du kan benytte hvilke som helst tannlege i Norge. Husk at ut det året du fyller 20 år, får du 75 % rabatt hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Vær oppmerksom på at privatpraktiserende tannleger opererer med ulik prisstruktur avhengig av tidsbruk og andre faktorer. Husk derfor å be om prisoverslag før behandlingen. Etterspør også studentpris.

Forbrukerrådet har en oversikt over de billigste tannlegene.