Tannhelserefusjon

Kriterier for støtte:

 • Betalt semesteravgift til Sit
 • Oppnådd minst 15 studiepoeng foregående semester

Dette får du støtte til:

 • 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
 • Behandling for tannsykdom og operasjoner i tann og munn som er helsenødvendige.
 • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
 • Fyllinger.
 • Rotfylling, med eller uten krone.
 • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Dette dekkes ikke:

 • Kosmetiske behandlinger.
 • Implantat.
 • Transport og reise.
 • Refusjonsgrunnlag på mindre enn kr. 200,-
 • Behandling av tilstander som allerede er dekket av offentlige refusjonsordninger.
 • Behandling i utlandet
  • Unntaket er behandling gjort av norske tannleger i utlandet.

Når kan du søke?

Du kan søke refusjon av utgifter gjennom hele året. Siste frist for å søke er 31. januar for det foregående kalenderåret. 

Les retningslinjene

Utgifter over 10 000 kr?

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr til 50 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit. 100 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Søk ved å send oss brev pr. post,  legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege og kopi av semesterkort.

Sit
«Tannhelserefusjon»
Postboks 2460 Torgarden 
7005 Trondheim

 

Finn billigste tannlege

Du kan benytte hvilke som helst tannlege i Norge. Husk at ut det året du fyller 20 år, får du 75 % rabatt hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Vær oppmerksom på at privatpraktiserende tannleger opererer med ulik prisstruktur avhengig av tidsbruk og andre faktorer. Husk derfor å be om prisoverslag før behandlingen. Etterspør også studentpris.

Forbrukerrådet har en oversikt over de billigste tannlegene.