Støtte til tannhelse

Tannhelserefusjonsordningen i Sit ble avviklet 01.01.2023, etter vedtak i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Det er ikke lenger mulig å søke om støtte til tannhelse i Sit.

Fra og med 2023 kan voksne mellom 19-26 år ha rett på billigere tannbehandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, se Helsenorge for mer informasjon om dette: Hvem betaler tannlegeregningen din? - Helsenorge "