Støtte til tannhelse

Søk på støtte til dine tannhelseutgifter gjennom vår refusjonsordning

Obs! Tannhelserefusjonsordningen blir avviklet fra og med 01.01.2023. Du kan fortsatt søke om refusjon i 2022, men da må behandlingen hos tannlegen være gjennomført innen utgangen av 2022, og søknaden inkludert vedlegg og kvitteringer være sendt til oss innen 31.12.2022. Denne fristen gjelder også studenter som allerede har mottatt forhåndsgodkjenning fra Sit på utgifter mellom 10 000 kr og 25 000 kr. 

Søknader sendt i 2023 og senere blir ikke behandlet av oss, selv om behandlingen hos tannlegen var i 2022.  

Har du store tannlegeutgifter? Da kan du søke om støtte til tannhelse gjennom Sit sin tannhelserefusjonsordning. Vi kjenner nok alle igjen følelsen av å ha vondt i tennene og munnen. Det er når du velger å ikke gjøre noe med det at det kan gå utover studiehverdagen din. Hensikten med tannhelserefusjonsordningen er derfor å sikre at studenter som betaler semesteravgift til Sit har mulighet til å ta tak i sine tannhelseproblemer med en gang de oppstår, ved at de få dekt deler av sine tannhelseutgifter.

Les mer om retningslinjene for støtte

Under finner du informasjon om det vanligste spørsmålene når det kommer til refusjonsordningen:

Støtte til tannhelse

Hva er kriteriene for å søke støtte?

For å søke på vår refusjonsordning så må du ha betalt semesteravgift og du må ha oppnådd minst 30 studiepoeng forrige studieår.

Hva er fristen for å søke støtte?

Aller siste frist for å sende søknad om refusjon er 31.12.2022. I tillegg må du søke innen 8 uker etter du har mottatt faktura/kvittering på gjennomført behandling.  

Førsteårsstudenter har tidligere hatt et unntak fra 8-ukers regelen, ettersom de ikke oppfyller kriteriet om 30 oppnådde studiepoeng forrige studieår, men denne regelen faller bort i forbindelse med avviklingen av ordningen i 2023.  

Hvilke utgifter er dekt av tannhelserefusjonsordningen?

 • 250 kr av ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
 • 50% av utgifter mellom 2 000 og 10 000 kr.
 • 75% av utgifter mellom 10 000 og 25 000 kr.
 • Behandling for tannsykdommer og/eller operasjoner i tenner og munn som er helsenødvendige.
 • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
 • Fyllinger.
 • Rotfyllinger, med eller uten krone.
 • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Hvilke utgifter er ikke dekt av tannhelserefusjonsordningen?

 • Kosmetiske tannlegebehandlinger
 • Transport eller reise til/fra tannlegekontor.
 • Støttegrunnlag for behandlinger på mindre enn 200 kr.
 • Behandling for tilstander/tilfeller som det offentlige kan gi stønad for. Se helsenorge.no for mer informasjon.
 • Behandlinger til studenter som er under 20 år eller over 35 år.
 • Behandlinger i utlandet. Unntaket er behandlinger gjort av norske tannleger i utlandet.

Hva gjør jeg hvis jeg har utgifter over 10 000 kr?

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr og 25 000 kr så må du søke om forhåndsgodkjenning fra oss i Sit. 75% av utgiftene vil dekkes om du oppfyller kravene for refusjon.

For å søke om forhåndsgodkjenning så må du sende oss brev pr. post. Legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege og kopi av semesterkort, og send til:

Sit 

"Tannhelserefusjon"

Postboks 2460 Torgarden

7005 Trondheim

 

Søknadsprosessen

Når du fyller ut søknaden din så vil en egenandel på 2 000 kr bli trukket fra den totale kostnaden av din tannlegebehandling. For eksempel: har du en utgift på 2 700 kr, så vil du få refundert 350 kr.

Søk om støtte til tannhelse

Søknaden fylles ut på nett, skrives ut og sendes inn sammen med dine kvitteringen og annen nødvendig informasjon.

 

Dine tannlegerettigheter

Foto: Pixabay

Du kan benytte hvilken som helst tannlege i Norge. Husk at ut det året du fyller 20 år, får du 75 % rabatt hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Vær oppmerksom på at privatpraktiserende tannleger opererer med ulik prisstruktur avhengig av tidsbruk og andre faktorer. Husk derfor å be om prisoverslag før behandlingen. Etterspør også studentpris.

Forbrukerrådet har en oversikt over dine rettigheter hos tannlegen.