Tannhelserefusjon

Dette får du støtte til:

  • 250 kr av en ordinær tannhelsesjekk per kalenderår.
  • Behandling for tannsykdom og operasjoner i tann og munn som er helsenødvendige.
  • Trekking eller operasjon for å fjerne visdomstenner.
  • Fyllinger.
  • Rotfylling, med eller uten krone.
  • Narkose og/eller lystgass ved dokumentert behov fra lege eller psykolog.

Les de nye retningslinjene

Utgifter over 10 000 kr?

Dersom du vet at utgiftene dine vil være mellom 10 000 kr til 50 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit. 100 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Søk ved å sende epost til: refusjon@sit.no, og legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege.

Ikke send sensitive personopplysninger i e-post. Send oss brev pr. post:

Sit
«Tannhelserefusjon»
Postboks 2460 Torgarden
7005 Trondheim

Finn billigste tannlege

Du kan benytte hvilke som helst tannlege i Norge. Husk at ut det året du fyller 20 år, får du 75 % rabatt hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Vær oppmerksom på at privatpraktiserende tannleger opererer med ulik prisstruktur avhengig av tidsbruk og andre faktorer. Husk derfor å be om prisoverslag før behandlingen. Etterspør også studentpris.

Forbrukerrådet har en oversikt over de billigste tannlegene i Trondheim.