Samtale

Trenger du noen å snakke med?

Studietiden består av oppturer og nedturer, og utfordringer i løpet av studietiden er vanlig og normalt. Dersom du kjenner det kunne være godt å snakke med noen er vi her for deg. Vi tilbyr samtaler både ved fysisk oppmøte, via telefon/video eller du kombinerer samtalen med en gåtur sammen med en av våre helsesykepleiere/rådgivere (walk and talk).

Vi følger Folkehelseinstituttet sine retningslinjer for smittevern, og ber deg også forholde deg til FHIs retningslinjer og karantenebestemmelser.

Snakk med oss om akkurat det du ønsker. Aktuelle tema kan være:

  • Struktur i hverdagen
  • Bekymringstanker og grublerier
  • Ensomhet
  • Stress
  • Vanskelige valg
  • Ny som student
  • Nedstemthet
  • Søvn
  • Utfordringer med venner eller kjæreste
  • Alkohol og rusvaner

Avbestille time?

Blir du hindret i å møte opp til avtalt samtale, må du avbestille i forkant av samtalen.

Et gratistilbud for studenter

Samtaletilbudet er gratis og vi har taushetsplikt. Alle studenter kan komme så lenge semesteravgiften er betalt. Du trenger ikke være student ved det campus som tilbyr samtale for å kunne benytte deg av tjenesten. Dersom vi ser det er behov for annen oppfølging enn det vi kan bidra med, drøfter vi dette med deg og kan hjelpe til med videre kontakt.

Vi setter pris på om du booker en samtale av gangen, så kan vi ta en prat om ditt behov for videre oppfølging.