Psykolog

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med en nøytral person. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Les mer i bloggen vår.

Vi tilbyr kortvarig og lavterskel samtalebehandling ved lettere psykiske plager. Våre terapeuter er kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere og psykologspesialister.

Du trenger i utgangspunktet ingen henvisning fra lege. Hvis du har alvorlige psykiske plager og/eller tidligere vært i behandling, anbefaler vi at du kontakter fastlegen for vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Du vil først få en gratis registreringssamtale. Her kan du legge frem det du ønsker hjelp med. Noen ganger anbefaler vi tilbud hos andre behandlere eller instanser. Etter registreringssamtalen vil det være noe ventetid før du eventuelt starter i behandling.

  • Ventetid på registreringssamtale: 4-7 uker

Du bestiller registreringssamtale enten ved personlig oppmøte, eller på telefon: 73 53 86 30. Telefon er åpen mandag til fredag 08:30-11:30 og 12:30-15:00.

Pris

Behandling koster kr 150 per samtale for de 4 første samtalene, deretter er tilbudet gratis.

Behov for akutthjelp?