Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Psykolog

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med en nøytral person. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Les mer i bloggen vår.

  • Våre terapeuter er kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere og psykologspesialister.
  • Vi tilbyr kortvarig samtale behandling ved lettere psykiske plager.
  • Du trenger i utgangspunktet ingen henvisning fra lege.
  • Hvis du har alvorlige psykiske plager og/eller tidligere vært i behandling, anbefaler vi at du kontakter fastlegen for vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten. 
  • Du vil først få en registreringssamtale. Her kan du legge frem det du ønsker hjelp med. Noen ganger anbefaler vi tilbud hos andre behandlere eller instanser. Etter registreringssamtalen vil det være noe ventetid før du eventuelt starter i behandling.

Ventetid på registreringssamtale: 2-3 uker

Ventetid på behandling: Pr i dag har vi relativt kort ventetid på behandling etter registrering. Andre perioder med stor pågang, kan vi ha lengre ventetid og anbefaler at du tar kontakt med fastlege ved alvorlige plager.

Du bestiller registreringssamtale enten ved personlig oppmøte, eller på telefon: 73 55 16 60. Telefon er åpen mandag til fredag 08:30-11:30 og 12:30-15:00.

Behov for akutthjelp?