Psykolog

NB! På grunn av smittesituasjonen i Trondheim vil alle samtaler/konsultasjoner foregå digitalt inntil videre. Les mer om digital samtalebehandling her.

 

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med en nøytral person.

Ikke vær redd for å ta kontakt med oss! Vi tilbyr kortvarig og lavterskel samtalebehandling ved lettere psykiske plager. Vi er et team bestående av kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere og psykologspesialister. Les mer om oss på bloggen vår.

Dersom du har alvorlige psykiske plager anbefaler vil heller at du tar kontakt med din fastlege og ber om en henvisning til spesialisthelsetjenesten. For øyeblikkelig hjelp klikk her.

Foto av: unsplash v/Priscilla Du Preez

 

Bestilling av registreringssamtale

For å få en registreringssamtale hos oss må du ta kontakt på telefon 73 53 86 30. 

Denne samtalen er gratis, og her snakker du og terapeuten om hva du ønsker hjelp med. Noen ganger kan vi også anbefale tilbud/tjenester fra andre behandlere eller instanser.

Har du tidligere mottatt behandling for mildere til moderate psykiske plager? Da må du skaffe en henvisning fra fastlege i forhold til ditt behov. En slik henvisning vil bli vurdert på denne registreringssamtalen.

Når registreringssamtalen er gjennomført og det er avklart at du skal få behandling hos oss vil det være noe ventetid før behandlingsløpet starter. Estimert ventetid for registreringssamtale er for tiden 2-4 uker. 

Betaling

Hos oss betaler du ikke for registreringssamtalen, men når du starter i behandling hos oss betaler du en egenandel på kr. 200 for de fire første timene, til sammen kr. 800,-. Alle timer etter det er gratis.

Vi bruker PayEx Checkout (mobil betaling for kort, faktura og Vipps) betalingsløsning. Etter 48 timer går det ut en faktura til folkeregistrert adresse. Det er derfor fint om du betaler innen 48 timer.

Får du problemer med betalingsløsningen kan du ringe +47 22 03 63 40 og få hjelp.

Øyeblikkelig hjelp

Sit tilbyr ikke akutthjelp. Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn til helsevesenet. Ring legevakten på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Du kan også ta kontakt med Nidaros DPS eller Tiller DPS som er ambulante akutteam som tilbyr akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år. 

Jeg er utvekslingsstudent, hvordan kan jeg få hjelp?

Ta kontakt med et lokalt helsetilbud på studiestedet i det landet du befinner deg. Er du medlem i ANSA? Les mer her.