Stengte og åpne Sit-tjenester:

Les mer | Closed and open Sit services: Read more

Psykolog

Tiltak i forbindelse med coronasmittesituasjonen:

Av smittevernhensyn er tilbudet om fysisk oppmøte hos behandlere midlertidig stengt. Dette som følge av bestemmelser gjort av Helsedirektoratet, foreløpig vet vi ikke hvor lenge dette vil vare. Følg med på nettsiden for oppdatering rundt dette.

Helseblogg

Vi oppdaterer vår Helseblogg med koronarelatert stoff.

Gå til Helsebloggen

Digital behandlingstjeneste

Vi har den siste uka jobbet hardt for å få på plass et digitalt behandlingstilbud. Dette går i første omgang til de som allerede har etablert et tilbud hos oss, og videre til de som står på vår venteliste.

Tilbud før påske

Før påske tar vi ikke imot nye henvendelser. Alle som har vært i kontakt med oss får en telefon eller SMS-henvendelse om hvordan en vil legge opp kontakten videre.

Til de som allerede har etablert kontakt med oss er vi nå glad for å kunne tilby:

 • Digital behandlingstjeneste via videokonsultasjon. Les mer her.
 • Telefonkonsultasjon der vi ringer opp via Skype for business til din mobiltelefon eller andre løsninger du bruker for telefon.

Behandlingen er foreløpig gratis, her kan det komme endringer fremover.

Tilbud etter påske

Etter påske åpner vi opp for nye registreringer og nye brukere via digital behandlingstjeneste.

Praktisk informasjon - digital behandlingstjeneste

Her kan du lese mer om digital samtaleterapi, og her er de viktigste punktene:

 • Video og telefonsamtaler kan være et alternativ til fysisk konsultasjon. Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon.
 • Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Leverandøren av videoløsningen har kun tilgang til din e-postadresse, telefonnummer eller annen nødvendig informasjon for å sette opp og gjennomføre samtalen.
 • Relevant helseinformasjon blir journalført av helsepersonell på lik linje som om samtalen skulle foregå ansikt til ansikt eller per telefon. Selve videosamtalen skal være kryptert og blir da ikke lagret verken på internett, eller på servere.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil helsepersonellovens regler om taushetsplikt være styrende for selve samtalen og behandling av informasjon som fremkommer under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger skal journalføres. Det er viktig å huske at du selv sørger for at du sitter avskjermet og «ivaretar» taushetsplikten i det rommet du selv sitter i.

Praktisk informasjon om oppkobling ved videokonsultasjon:

 • Laptop/PC med webkamera og mikrofon, alternativt kan Ipad og telefon med kamera brukes.
 • Hodetelefoner gir best lyd, skjermer for annen støy og begrenser andres mulighet til å overhøre samtaler (bruker du høyttaler, da bør du sitte på et sted ingen kan høre deg)
 • Tilgang til internett som er knyttet til et sikkert nettverk, ev. 4G (men dette koster ofte penger).

Hva bør du tenkte på før konsultasjonen

 • Du mottar en SMS eller mail fra din behandler, med link til en nettside som du går inn på.
 • Logg gjerne på 10 minutter før avtalen, da det tar noe tid med Bank ID og test av utstyr og internettlinje.
 • Sørg for at du sitter slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal overhøre samtalen. Vi er klar over at situasjoner med karantene og isolering sammen med andre kan gjøre det vanskelig å få til dette.

Sit psykosial helsetjeneste

 • Vi tilbyr kortvarig og lavterskel samtalebehandling ved lettere psykiske plager.
 • Våre terapeuter er kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere og psykologspesialister.
 • Har du alvorlige psykiske plager vil vårt tilbud ikke være for deg. Du kan da ta kontakt med din fastlege og be om en henvisning til spesialisthelsetjenesten.

For de som har vært i kontakt med oss er telefon vår - 73 53 86 30 - fortsatt åpen mandag til fredag 08:30-11:30 og 12:30-15:00.

Er du student og sitter du med bekymringer og spørsmål rundt situasjonen din nå, oppfordrer vi til å bruke Sits samtaletelefon: 48 50 46 50 Telefontjenesten er åpen alle dager fra kl. 8 til 18.

Her finner du en oversikt over Sit sine aktuelle tilbud nå. Det er fortsatt mulig å booke en rådgivningssamtaler hos Sit Råd over nett, og for de som strever med døgnrytmen kan vekketjenesten til Sit være et godt tilbud.

Andre tilbud

Helseblogg

Vi oppdaterer Helsebloggen vår kontinuerlig, her finner du mange gode ressurser og informasjon om aktuelle tema knyttet til psykisk helse.

Trondheim kommune

Trondheim Kommune har satt i gang en del tiltak for å støtte opp om psykisk helse, studenter står fritt til å benytte seg av disse tilbudene.

Øyeblikkelig hjelp