Helsesøster

Helsesøstertilbudet på campus er et lavterskel samtaletilbud for deg som har behov for noen å snakke med. Vi er nært tilgjengelig på campus, og har god erfaring med å prate med studenter om studentlivets gleder og utfordringer.

Helsesøster på campus

Du kan blant annet prate med helsesøster om:

  • Psykiske vansker som stress, nedstemthet, søvnvansker, ensomhet, bekymrings- og grublingstanker
  • Utfordringer knyttet opp mot kosthold og trening
  • Forhold til egen kropp og selvbilde
  • Rusmidler
  • Seksuell helse, prevensjon, samt få resept på prevensjonsmidler
  • Sårstell og fjerning av sting

Et gratistilbud for studenter

Samtaletilbudet er gratis og vi har taushetsplikt. Alle studenter kan komme så lenge semesteravgiften er betalt. Du trenger ikke være student ved det campus som tilbyr helsesøster for å kunne benytte deg av tjenesten. Dersom vi ser det er behov for videre oppfølging hos andre instanser enn helsesøster, drøfter vi dette med deg og kan hjelpe til med videre kontakt.

Bestill time på forhånd

Vi oppfordrer deg til å bestille tid for samtale på forhånd via e-post/SMS for å unngå at det er opptatt når du kommer. Dersom vi ikke har ledig tid tilbyr vi deg en samtale så fort det lar seg gjøre. Hvis du ønsker videre oppfølging avtaler vi en ny time.

Avbestille time?

Blir du hindret i å møte opp til avtalt samtale, setter vi stor pris på at du avbestiller i forkant av samtalen. Da har vi mulighet til å kontakte andre studenter som ønsker samtale med oss.

Helsesøster på campus

NTNU Dragvoll

Mazemap: Bygg 2, nivå 3, rom 2334
Mandag, onsdag og fredag: kl 10–15 (lunsj 11.30-12.00)
Monica Brun Løkkeberg tlf. 930 93 965, monica.brun.lokkeberg@sit.no (mandag og fredag)
Merete Kjeldstad tlf. 988 66 382, merete.kjeldstad@sit.no (onsdag)

NTNU Øya

Mazemap: Videokonferanserom i 1.etg, bak kantina
Tirsdag: kl 11–15
Merete Kjeldstad tlf. 988 66 382, merete.kjeldstad@sit.no

NTNU Tungasletta

Mazemap: Rom A 107, 1. etg.
Tirsdag: 11–15
Monica Brun Løkkeberg ,tlf. 930 93 965, monica.brun.lokkeberg@sit.no

NTNU Gløshaugen

Mazemap: Gamle Kjemi (enden av Stripa) opp trappen i 2.etg.
Mandag, onsdag og fredag: kl 10–15 (lunsj 11.30-12.00)
Kristin Fredriksen tlf. 913 11 597, kristin.fredriksen@sit.no (mandag og onsdag)
Merete Kjeldstad tlf. 988 66 382, merete.kjeldstad@sit.no (fredag)

Dronning Mauds Minne Høgskole

Rom 229
Onsdag: kl. 11–15
Kari Jensen tlf. 909 84 590, kari.jensen@sit.no

Handelshøyskolen

Mazemap: Rom 3026 i administrasjonens korridor med inngang fra Servicesenteret.
Tirsdag 11–15
Kristin Fredriksen tlf. 913 11 597, kristin.fredriksen@sit.no

BI Trondheim

Sit rommet i 2. etg.
Torsdager 11–15
Merete Kjeldstad tlf. 988 66 382, merete.kjeldstad@sit.no

Du kan også bestille time utenom åpningstidene ved å ta kontakt med helsesøster.