Forhåndsgodkjenning

Dersom du vet at utgiftene dine til tannlege vil være mellom 10 000 kr til 50 000 kr må du søke om forhåndsgodkjenning fra Sit, hvor 100 % av utgiftene vil bli dekket dersom du oppfyller kravene for refusjon.

Søk ved å sende epost til: refusjon@sit.no

Legg ved kostnadsestimat/dokumentasjon fra tannlege.