Andre tilbud

Andre hjelpetilbud

Det er dessverre ikke alt vi i Sit kan hjelpe deg med, men vi kan hjelpe deg å navigere fortere frem til der du kan få riktig hjelp.

Lokale tilbud

Fastlegen din

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Det er anbefalt at du har fastlege i byen du oppholder deg mest i.

Les mer om fastlegeordningen

Psykisk helse, Trondheim kommune

Trondheim kommune har en rekke tilbud for deg som har det vanskelig eller ønsker å lære mer om hvordan du kan ta vare på din psykiske helse.

Lær mer

Friskliv og mestring, Trondheim kommune

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Trondheim kommune tilbyr et tilpasset og tidsavgrenset tilbud basert på individuell veiledning og gruppetilbud.

Lær mer

Rustjenester, Trondheim kommune

Trondheim kommune har ulike tilbud innen rus. Mottak- og oppfølgingssenteret (MO) i Trondheim er et gratis tilbud til personer som har utfordringer med rus.

Lær mer

Blå Kors Kompasset

Blå Kors Kompasset i Trondheim tilby gratis terapi og rådgivning til unge mennesker som har foreldre med alkohol eller andre rusproblemer.

Lær mer

NTNU Psykologisk poliklinikk

Terapibehandling utført av viderekommende studenter ved NTNUs profesjonsstudier for psykologi.

Lær mer

NTNU Studieveileder ved ditt studieprogram

Studieveileder kan hjelpe deg med spørsmål og veiledning tilknyttet til ditt studieprogram, eller hvordan håndtere livet som ny student eller underveis i studiet.

Bli kjent med veiledningsmuligheter ved NTNU og finn din studieveileder her:

Lær mer

NTNU Studentombud

Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU. Studentombudet jobber for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen.

Lær mer

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) i Trøndelag

ROS-senteret er en møteplass for personer som trenger å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening blir en belastning i hverdagen.

Lær mer

Familievernkontoret

Familievernkontoret tilbyr blant annet gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd.

Lær mer

St. Olavs Hospital Vardesenteret

Vardesenteret på St. Olavs Hospital er et tilbud for kreftpasienter og deres pårørende. Her kan du ta en pause, utveksle erfaringer samt får råd og hjelp.

Lær mer

Avtalespesialister Helse Midt-Norge

Avtalespesialistene er selvstendig næringsdrivende som driver spesialistpraksis. Avtalespesialistene er psykologer eller psykiatere med driftstilskudd og du betaler kun egenandel. Du får henvisning fra din fastlege.

Lær mer

ATV Trondheim: Stiftelsen alternativ til vold

ATV i Trondheim tilbyr tilbyr individuelle samtaler og gruppebehandling til personer som ønsker å slutte å bruke vold og til personer som har blitt utsatt for vold fra andre.

Lær mer

Nok.Trondheim Senter mot seksuelle overgrep

Lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og dere pårørende.

Lær mer

Nasjonale tilbud

Hjelpetelefonen

Et gratis og anonymt samtaletilbud fra Mental Helse, for deg som trenger noen å snakke med – hele døgnet!

Spiseforstyrrelsesforeningen

Spiseforstyrrelsesforeningen har et tilbud til deg som opplever et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt – uavhengig av diagnosekriterier.

Lær mer

Jentevakta

Jentevakta er en anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter og kvinner. Snakk med dem om dine utfordringer, stort som smått! Jentevakta har taushetsplikt.

Lær mer

Kirkens SOS

Kirkens SOS har en døgnåpen krisetjeneste på både telefon og nett. De jobber med selvmordsforebygging og for å lindre smerten ved følelsesmessige- og eksistensielle kriser.

Lær mer

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

LEVE jobber for å støtte etterlatte og berørte ved selvmord.

Lær mer

PIO-senteret: rådgivning for pårørende

PIO-senteret tilbyr rådgivningssamtaler for pårørende, enten om du er barn, søsken, kjæreste, ektefelle eller bare en god studievenn.

Lær mer

Amathea

Amathea tilbyr informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort.

Lær mer