Ditt studiested er satt til .
Bytt studiested: Trondheim Gjøvik Ålesund

Kontakt oss

E-post: gjovik@sit.no
Telefon: 905 01 354

Kontakt vaktmester:

bolig.drift.gjovik@sit.no

Vakttelefon

02347

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 12.00–15.00

Besøksadresse

Teknologiveien 22 (G-bygget),
NTNU Gjøvik

Postadresse

Postboks 191
2802 Gjøvik