Bytte bolig og fremleie

Flytte ut

Informasjon om oppsigelse og utflytting

Bytte bolig

Det er ikke oppsigelsestid dersom man bytter fra én bolig til en annen bolig i Sit, men du må være i rute med dine betalinger. Dersom du ønsker å flytte til en annen bolig hos Sit, må du gå til bolig.sit.no og booke boligen du ønsker. Dette gjelder også om du ønsker å bytte til et annet rom i kollektivet ditt. Signer først den nye kontrakten. Du må deretter si opp kontrakten på din nåværende bolig og sette inn ønsket kontraktsluttdato for denne (tidligste kontraktsluttdato på gammel kontrakt må være samme dato som den nye leiekontrakten starter). Behøver du mer enn én dag på å flytte må du justere kontraktsluttdatoen deretter. Du betaler dobbel leie kun for de dagene du har to aktive leiekontrakter). Du vil få tilbakebetalt eventuelt tidligere innbetalt depositum. Dette kan ta opptil 8 uker.

Fremleie

Fremleie vil si at du lar en annen student bo på rommet ditt eller i leiligheten din, mens du fortsatt er leietaker og ansvarlig overfor oss dersom noe skulle skje i fremleieperioden.  Den du fremleier til må være student. Fremleie skal godkjennes av Sit Bolig før du kan fremleie boligen din. Hvis du vil fremleie boligen din må du sende en e-post med følgende informasjon om fremleietakeren til [email protected] før du fremleier:
 
Navn
Telefonnummer
E-post
Fremleieperiode
Bevis på at fremleietaker er student (studentbevis etc.)

 

Anbefalinger

Sit Bolig legger til rette for at venner skal kunne flytte sammen i kollektiv.

Anbefale en venn inn i kollektivet

Dersom et rom på kollektivet blir ledig og du ønsker å få inn en venn, må du gjøre følgende:
 
  • Finn den riktige hybelen på bolig.sit.no og be din venn sette seg opp på interessentlisten på den aktuelle hybelen (ikke hele studentbyen). Så fort hybelen blir sagt opp, vil vennen din få en beskjed om at den er ledig, og kan da gå og booke den direkte.
  • OBS! Merk at det kan være andre som har satt seg på interessentliste på den aktuelle hybelen. Det gjelder derfor å være først ute.  

Vennekollektiv

Dersom du og en eller flere av dine venner ønsker å flytte sammen, gjør dere følgende:
 
  • Gå til bolig.sit.no og finn et kollektiv i oversikten som har flere ledige hybler. 
  • Enten kan man sende lenker av andre hybler i samme kollektiv til de andre man vil bo med, eller så kan man sitte sammen og velge hver sin hybel i samme kollektiv. 
  • Du ser om det finnes andre ledige rom i kollektivet ved å gå inn på en hybel, bla ned på siden, under «andre rom i kollektivet». Der vi du se status på om hyblene er ledig eller ikke. 
     
Merk! Det kan ta svært lang tid å få et helt ledig kollektiv. For å sikre dere bolig anbefaler vi at dersom dere ikke finner ledige rom i samme kollektiv, velger andre hybler, og at man kan se om det blir ledig i samme kollektiv etter hvert. Det er ingen oppsigelsestid når man flytter mellom boliger internt i Sit.