Bytte bolig og fremleie

Flytte ut

Informasjon om oppsigelse og utflytting

Bytte bolig

Dersom du ønsker å flytte til en annen bolig hos Sit, må du levere inn ny søknad via hybel.sit.no. Dette gjelder også om du ønsker å bytte til et annet rom i kollektivet ditt. Du må være i rute med dine betalinger, men trenger ikke å betale nytt depositum når du bytter bolig. Dersom det er høyere depositum der du skal flytte inn, må du betale mellomlegget.

Det tilbys ikke bytte av bolig i tidsrommet 1. juni til 15. september, med unntak av anbefalinger i kollektiver.

Fremleie

Du kan leie ut boligen din til en annen student som tilhører et studiested tilknyttet Sit dersom du skal avtjene verneplikt eller skal bo i en annen by eller et annet land i forbindelse med studiene. Fremleie vil si at du lar en annen student bo på rommet ditt eller i leiligheten din, mens du fortsatt er leietaker og ansvarlig ovenfor oss dersom noe skulle skje i fremleieperioden. For mer informasjon om fremleie, ta kontakt.

NB! Du kan ikke fremleie til en som har fullført sin mastergrad.

Sommerutleie

Sommerutleie fungerer på samme vis som fremleie, med to unntak: Det er kun tillatt mellom 1. juni og 30. august, og du kan i tillegg leie ut til andre studenter enn de som er tilknyttet Sit. For mer informasjon om sommerutleie, ta kontakt.

Anbefalinger

Sit Bolig legger til rette for at venner skal kunne flytte sammen i kollektiv.

Anbefale en venn inn i kollektivet

Dersom et rom på kollektivet blir ledig og du ønsker å få inn en venn, kan det la seg gjøre på følgende måte:
  • Send en anbefaling på vennen din til oss på e-post.
  • Sørg for at vennen din legger inn søknad om bolig hos oss, og oppgir adressen til kollektivet i fritekstfeltet.
  • Anbefalingen må komme før eller samtidig med at den som skal flytte ut leverer oppsigelse.

For hybler som blir ledige mellom 1. juni og 15. september må anbefaling, oppsigelse og komplett søknad være oss i hende innen 15. mai.

En boligsøker som har anbefaling blir prioritert på søkerlisten. Merk! Det kan være forhold som gjør at vi ikke kan ta hensyn til anbefalingen.

Anbefalinger er kun mulig i kollektiver.

Vennekollektiv

Dersom du og en eller flere av dine venner ønsker å flytte sammen, gjør dere følgende:

  • Send inn en søknad hver.
  • På søknadsskjemaets fritekstfelt oppgir dere hvem dere ønsker å flytte sammen med.
  • Oppgi hvorvidt dere kun ønsker tilbud sammen, eller om dere også ønsker bolig hver for dere. Dette er svært viktig i forhold til ventetid.

Merk! Det kan ta svært lang tid å få et helt ledig kollektiv. For å sikre dere bolig anbefaler vi at dere takker ja til tilbudet dere eventuelt får, som ikke nødvendigvis er et vennekollektiv, og at dere deretter søker sammen på nytt.